EU fortsätter att arbeta för att förbättra konsumenternas möjligheter att använda sina tekniska prylar längre och minska elektronikskrot. I höstas lades det fram ett förslag där EU föreslog att konsumenter ska ha möjlighet att reparera mobila enheter långt efter att produkten har köpts, upp till tio år.

Arbetet med förslaget har fortsatt, och lagförslaget är nu klart. Det är dags att ta diskussionen till nästa instans, nämligen förhandlingar mellan Europakommissionen och medlemsländerna. Vad slutresultatet blir och när eller om lagarna implementeras återstår att se.

Repair is key to ending the model of ‘take, make, break, and throw away’ that is so harmful to our planet, our health and our economy. There’s no reason why a faulty cord or broken ventilator should force you to buy an entirely new product. Last year, we proposed rules to ensure products are designed to be repairable. Today, we propose to make actually repairing things the easy and attractive option for consumers. – Frans Timmermans, Executive Vice-President för European Green Deal

Förslaget tar upp andra åtgärder som påverkar företag som säljer produkter inom EU. EU vill bland annat att företag ska erbjuda reparation i första hand om något går fel, istället för att ersätta produkten direkt. Undantag kan göras om utbyte är billigare än reparation. Reparation ska även erbjudas i fem till tio år efter att produkten har slutat säljas, även om garantiperioden har löpt ut.

Om lagarna går igenom kommer de sätta press på teknikföretagen att förse konsumenter med produkter som kan användas under en längre tid. Som tidigare nämnt är detta ett pågående arbete inom EU för att minska mängden elskrot. Ungefär 35 miljoner ton avfall från för tidigt kasserade elektronikprodukter produceras, och med lagändringarna hoppas man att detta kan minska avsevärt.

Hur ofta reparerar du mobila enheter?