Det är en sak att släppa högpresterande hårdvara, en annan att underlätta för kunderna att dra nytta av den. Nvidia har i många år satsat på båda delar och lägger idag 80 procent av tiden på mjukvara. Strategin har bland annat resulterat i proprietära gränssnitt och mjukvarupaket som CUDA respektive RTX, som för vissa användare gjort Nvidias hårdvara till det enda valet.

Nu slår AMD på stora trumman och meddelar att utvecklarverktyget HIP SDK är tillgängligt. Akronymen står för tungvrickande "Heterogenous-Compute Interface for Portability" och är företagets verktyg för att skapa program som kan hårdvaruaccelereras med AMD:s grafikkretsar. Program som skapas med HIP SDK kan dels kompileras för att fungera med både Nvidias och AMD:s produkter, dels översätta CUDA-program att fungera med AMD-grafikkort.

Ett verktyg som kan översätta väletablerade CUDA-baserade program möjliggör att även mindre mjukvaruutvecklare kan stödja fler grafikkort än Nvidias, något som ligger i linje med AMD:s mål att "demokratisera grafikkretsberäkningar". Detta är den röda tråden genom den öppna plattformen ROCM, men istället för AI- och datacenterfokus siktar HIP på enskilda användare och desktop.

HIP SDK kan användas med både Windows- och Linux-system och omvandlar CUDA-program till C++, som utvecklare sedan kan modifiera och kompilera för AMD-signerad hårdvara – med eller utan plattformsspecifika tillägg. AMD påstår att processen inte är särskilt komplicerad för den som kan skriva CUDA-program. Företaget påminner därtill om att HIP SDK inte är ren magi och att tillägg av ramverk för maskininlärning samt kodoptimeringar fortfarande ligger på utvecklarens bord.