Flashminnen är praktiska för att lagra alla typer av filer, men i takt med att minneskretsarna slits förloras kapaciteten och så småningom blir flashminnet obrukbart. Inte ens ett väldigt sparsamt använt flashminne står emot tidens tand särskilt bra, så att lagra särskilt värdefulla filer på det här sättet är ingen bra idé för den som vill kunna komma åt informationen om ett eller två decennier.

Den tyska minnesmakaren Machdyne har därför nu gett sig i kast med att tillverka en USB-sticka som med råge håller hela användarens livstid, och några efterlevande generationer också för den delen, skriver Techspot. Lagringsenheten Blaustahl har en uppskattat livslängd på upp till 200 år, vilket möjliggjorts genom att frångå industristandarden NAND-flash för lagring till förmån för ferroelektriskt RAM (FeRAM eller FRAM), som i idealiska förhållanden alltså kan lagra data säkert genom två sekel. På produktsidan uppges idealiska förhållanden vara maximalt 35 plusgrader.

Rymmer 8 kilobyte

Minnet kostar några hundralappar och rymmer omkring cirka 8 000 tecken text. Just det, en detalj som är viktig i sammanhanget är att Blaustahl inte rymmer mer än 8 kilobyte. Alltså inte gigabyte, eller megabyte för den delen. Kilobyte. Av den här anledningen kan minnet inte användas till så mycket annat än att lagra lösenord, listor och liknande.

Det är förvisso inte är så illa om det nu går att lita på att filerna verkligen finns kvar när barnbarnen behöver komma åt gammelfarfars krypteringsnyckel för att lösa ut Bitcoin-arvet. Machdyne lämnar nämligen bara ett års garanti på produkten, vilket kan tyckas vara i snålaste laget om den förväntas hålla i 200 år.