Temperatur, ljudnivå och effektmätning

Förutom ren prestanda är även andra aspekter intressanta när ett grafikkort ska väljas ut. Bland dessa finns exempelvis temperaturer, ljudnivå och strömförbrukning, tre tätt sammanbundna parametrar som kan fälla avgörandet vid köptillfället.

Temperatur och ljudnivå

Att läsa av ljudnivå och temperatur i en öppen testmiljö ger svårtolkade värden som sällan speglar verkligheten. Redaktionen väljer därför att montera in samtliga kort i chassit Fractal Design Arc, vilket öppnar upp för mer realistiska mätningar.

Ljudnivåerna mäts på cirka 15 centimeters avstånd, med ljudtrycksmätaren stående bredvid chassits sidopanel, där den sistnämnda har en fläktöppning. Värdena mäts i ett vanligt rum med konventionell hårdvara, utan överdriven isolering eller avancerad testutrustning.

ljudrigg_2020-1.jpg
ljudrigg_2020-2.jpg

Chassit är bestyckat med tre fläktar på 140 millimeter, två i framkant och en i bakkant alternativt toppen, och är helt förslutet med båda sidopanelerna monterade. Nätdelen är tysta Seasonic Prime Gold 1 000 W, lagring består av en ensam SSD-enhet och processorn är kyld med Noctua NH-U14 med en NF-A14 ULN-fläkt.

För att belasta systemet används stresstestet från Unigine Superposition vilket får rulla oavbrutet under cirka 30 minuter. Bakgrundsbruset med systemet igång utan grafikkort ligger på 34,5 dBA och temperaturen på 25° C.

Båda korten lyckas utan större problem med att hålla temperaturen under kontroll. Av vad vi kan utläsa från den sammantagna mätningen är att AMD valt att göra en betydligt mindre aggressiv fläktkurva än tidigare RDNA 3-kort, vilket medför att det går något varmare än sina föregångare.

Sapphires RX 7700 XT tuffar på utan större problem. Eftersom kylaren på kortet är av det större slaget är det inga problem för den stora kylflänsen att effektivt leda bort värme från grafikkretsen.

Den mindre aggressiva fläktkurvan som tidigare nämnts blir tydlig i denna del av testet, då RX 7800 XT är ett väldigt tystgående kort. Det hörs knappt under belastning i testriggen och under ljudmätning är det tydligt att AMD tagit åt sig av kritiken från sina tidigare modeller denna generation.

Sapphire-kortet är en gnutta mer högljutt men det är rent subjektiv ingen enorm skillnad. Kortet går både tyst och svalt mycket tack vare valet att bestycka den relativt "lilla" kretsen med en ordentligt tilltagen kylfläns.

Klockfrekvens under belastning

Klockfrekvensen hos moderna grafikkort styrs av en rad olika parametrar, bland annat effektförbrukning, belastning och temperatur. Omgivande miljö, till exempel ventilation i datorlådan, kan därför påverka prestandan.

Radeon7800-7700-8.jpg

SweClockers loggar grafikkortens klockfrekvenser under en halvtimmes session i Unigine Superposition med uppskruvade inställningar och systemet monterat i en datorlåda – exakt samma scenario som för ljud- och temperaturtesterna. Grafen representerar de sista 60 sekunderna.

Sapphire RX 7700 XT-modellen vi har testat är som tidigare nämnts specificerad till AMD:s referens vad gäller klockfrekvenser. Under vår mätning ligger kortet och pendlar mellan ungefär 2 550 och 2 585 MHz.

För RX 7800 XT är det något mer varierande siffror, som lägst är kortet nere på ungefär 2 260 MHz medan det högsta värdet mäts till runt 2 310 MHz. Som sagt en något fladdrigare graf än RX 7700 XT.

Effektmätning

Strömförbrukning vid spelande är bra att känna till av flera anledningar. Förutom att det påverkar elräkningen är siffrorna också direkt kopplade till hur mycket värme som utvecklas, vilket i sin tur utgör grunden för kylarens förutsättningar.

Effektmätaren-1.jpg

SweClockers plockar värdet från ljudriggen med under slutet av den 30 minuter långa testsessionen med Unigine Superposition. Mätningarna sker direkt vid vägguttaget för själva datorsystemet, vilket bland annat innebär vissa förluster i nätaggregatet.

Av de båda korten är RX 7800 XT det som imponerar mest när det kommer till effektuttag. I våra mätningar lägger det sig ungefär 55 W lägre än RX 6800 XT och RX 6900 XT, vilket är ett tecken på den ökade effektiviteten.

För RX 7700 XT är det också en förbättring ställt mot RX 6800, då förbrukningen gått ned med ungefär 20 W. Jämför man däremot kortet mot sin namne i den tidigare generationen – RX 6700 XT – är förbrukningen istället 10 W högre vilket inte direkt är jätteimponerande.

Effektmätning för endast grafikkortet

Att mäta effektuttag på ett precist sätt från grafikkort är inte helt enkelt. Vi har historiskt sett förlitat oss på värden från en effektmätare vid vägguttaget, där hela systemets effektuttag mäts under belastning. Detta ger oss en förhållandevis bra bild av hur olika grafikkort står mot varandra effektmässigt, men det är samtidigt svårt att få ut mer finkorniga siffror. Detta då både processorns förbrukning och nätaggregatets verkningsgrad påverkar siffrorna – något som kan ställa till det när energieffektiviteten ska beräknas.

PCAT.jpg

Med anledning av detta kompletterar vi med mätningar som görs med Nvidias verktyg Power Capture Analysis Tool (PCAT). Detta verktyg består av en PCI Express-baserad riser-brygga som sammankopplas med ett kretskort. På kretskortet finns effektavläsning för dels PCI Express-porten, men även de 8-pinnars PCI Express-kontakter som ger extra strömmatning till grafikkortet.

Med hjälp av PCAT kan vi mäta effektuttaget för endast grafikkortet under belastning av varje individuell speltitel i vår testsvit. Nedan presenterar vi det genomsnittliga effektuttaget från elva spel för varje grafikkort.

Återigen är det två kort som visar förbättringar ställt mot tidigare generation där RX 7800 XT placerar sig ungefär 40 W lägre än föregångaren RX 6800 XT. I detta isolerade scenario för grafikkortet i spel imponerar dock RX 7700 XT något mer än i testet ovan, då snittuttaget i effekt landar ungefär 4 W lägre än för RX 6700 XT. I nivå med det två generationer gamla RX 5700 XT.

Sett till effektiviteten i stort är korten i linje med det vi är vana vid att se från RDNA 3. Det är klara förbättringar ställt mot föregående generation men tyvärr ligger AMD fortsatt en bra bit bakom Nvidias Geforce RTX 4000-serie med "Ada Lovelace".