För tre år sedan gick SweClockers med i European Hardware Association (EHA) och blev därmed den nionde fullvärdiga medlemmen. Sedan dess har det dykt upp frågor om vad det är och hur saker fungerar, men också mycket missförstånd och kanske främst frågor om vad SweClockers gör där.

Vad är European Hardware Association?

European Hardware Association (EHA) består av nio oberoende hårdvarusajter, samtliga med lång historik och välkända inom länderna och de språk de verkar i. De sajter som tillsammans utgör EHA är SweClockers (Sverige), Hardware.info (Nederländerna), Hardwareluxx (Tyskland), Kitguru (Storbritannien), Geeknetic (Spanien), CowCotLand (Frankrike), Hardware Upgrade (Italien), PurePC (Polen) och Lab501 (Rumänien).

Varje år utser EHA de bästa produkterna i European Hardware Awards, där alla nio redaktioner med sina sammanlagt över 100 erfarna redaktörer röstar. Vinnarna i samtliga kategorier presenteras i Taipei, Taiwan, i samband med elektronikmässan Computex som årligen äger rum i slutet av maj eller i början av juni.

Några månader senare anordnas European Hardware Community Awards, som är en popularitetstävling där medlemmarna för varje sajt röstar om vilket företag de anser gör bäst produkt eller helt enkelt gillar mest.

I alla beslut som fattas inom EHA viktas varje medlemssajts röst lika tungt, där en representant från varje (oftast chefredaktören) närvarar vid votering. På samma sätt har varje redaktion lika mycket att säga till om vid nomineringar och att utse vinnare i European Hardware Awards.

När och hur kom EHA till?

I början av år 2015 började chefredaktörerna för Hardware.info, Hardwareluxx och Kitguru diskutera ett samarbete bestående av flera hårdvarusajter. Under våren samma år grundades EHA av dessa och Geeknetic (då HispaZone), CowCotLand, Hardware Upgrade, PurePC och Lab501, som tillsammans anordnade den första upplagan av European Hardware Awards i Taipei, Taiwan, inför Computex 2015.

På samma mässa blev SweClockers tillfrågad om att gå med som representant för Norden, en marknad som då saknade representation i EHA. Samma år var Jacob iväg på ett första möte i Milano, Italien, där SweClockers gick med i EHA och vår medverkan offentliggjordes våren 2016.

Varför finns EHA?

European Hardware Association kom till som en motaktion till andra liknande sammanslutningar, som årligen utser de bästa produkterna för det gångna året. Det finns inte helt obefogat en uppfattning att kommersiella intressen ligger bakom såväl nomineringar som vilka produkter som vinner, där konsumenternas intressen med tiden blivit sekundärt.

Nomineringarna och omröstningarna av European Hardware Awards sker alltid under strikt sekretess och sker bakom lyckta dörrar, utan insyn eller påverkan från utomstående aktörer. Företag som nomineras får reda på detta samtidigt som alla andra och om de vunnit tillkännages under en tillställning i Taipei, Taiwan, dagen innan den årliga elektronikmässan Computex.

Nämnvärt är att företag som vinner i European Hardware Awards och European Hardware Community Awards får använda utmärkelserna i sin marknadsföring. Detta med tydliga riktlinjer och en mindre licensavgift, som används för att täcka omkostnaderna direkt relaterade till samarbetet. Exempel på omkostnader är det årliga evenemanget i Taipei, resor till och från EHA-möten samt boende.

På vilket sätt gynnar medlemskapet SweClockers gemenskap?

Den tydligaste fördelen är att SweClockers är med i världens största samling av tekniksajter, vilka har datorer och hårdvara som huvudsakligt fokusområde. Det är vi som tillsammans med resterande åtta sajters redaktioner – och medlemmar – utser årets bästa och mest populära produkter varje år.

Att vi samlar den största gruppen läsare än någon annan självständig media i Europa gör att vi tillsammans har en större röst i hårdvaruvärlden, men även uppmärksammas av större företag. Det är något som underlättar i kontakt med företag, vilket i sin tur ger oss större möjligheter att skapa bättre innehåll. EHA är även en utmärkt plattform för idéutbyten mellan våra olika sajter, som skriver på olika språk och därmed inte konkurrerar med varandra.

Avslutningsvis påverkar inte samarbetet SweClockers redaktionella arbete på något sätt, utan allt vi gör löper på som vanligt oberoende av EHA. Det enda undantaget är de gemensamma undersökningarna, från vilka SweClockers tar de svenska resultaten och använder som underlag för framtida redaktionell planering.

Har EHA någonting med EU att göra?

Nej, European Hardware Association och Europeiska unionen har ingenting med varandra att göra. Att samarbetet geografiskt avgränsas till Europa är av praktiska skäl, då vi alla verkar inom ungefär samma tidszon och lätt har möjlighet att träffas på såväl egna möten som pressresor för större lanseringar.

Jag vill veta mer ...

Mer information finns på European Hardware Associations webbplats. Nämnvärt är att sidan är under utveckling och att mer information med undersidor ska tillkomma, med målet att vara mer transparenta mot läsarna hos alla nio sajter, inklusive SweClockers, kring vad vi är och hur vi gör saker.

Har du några fler funderingar kring EHA och SweClockers medverkan där eller förslag på vad som borde finnas på den officiella webbplatsen? Skriv antingen i kommentarsfältet eller hör av dig via kontaktformuläret!