Titt som tätt förutspås det att Moores lag kommer att upphöra att gälla, men än så länge har Intels medgrundare varit kusligt träffsäker i observationen som formulerades redan 1965. Senast i raden att dödförklara lagen är Morris Chang, styrelseordförande för halvledartillverkaren TSMC.

moore.jpg

I en intervju till branschtidningen Digtimes förutspår Chang att det inom 6–8 år kommer att framträda "oöverstigliga tekniska hinder" som försätter Moores lag ur spel, i andra ordalag att det kommer ta längre tid att ta fram ny tillverkningsteknik än vad som tidigare varit fallet.

TSMC har redan påbörjat tillverkningen av kretsar i 28 nanometer och går över till 20 nanometer i den andra hälften av 2012. Enligt Chang beräknas det ta cirka tio år innan TSMC börjar använda tekniker under 10 nanometer.

Moores lag är uppkallad efter Intels medgrundare Gordon E. Moore som insåg att antalet transistorer i integrerade kretsar växer exponentiellt och fördubblas ungefär vartannat år, något som visat sig stämma ända sedan lagen myntades för 46 år sedan.