Patentet behandlar ett hierarkiskt menysystem om flera skärmar, ungefär som Start-menyn i Windows, där man kan ha en mapp för exempelvis Spel, som innehåller mappar med Tillverkare som i sin tur innhåller mappar med Namn på spelet.

Applicerat på MP3-spelare innebär det att Creative har patent på att sortera musik med artist på en meny, sedan en meny med album om man väljer en artist, sedan en tredje meny med låtar om man väljer ett album.

Patentet söktes i 2001. Genom att avstå att patentera något så uppenbart har Apple hamnat i en potentiellt knepig situation då Creative tillverkar MP3-spelare som konkurrerar med iPod. BBC har ordet.

I relaterade nyheter verkar det som att Nintendo har patenterat att bli galen i spel. Detta ska visas i spelet som att man hallucinerar och liknande. Mer info på Slashdot.