Copyswede och Elektronikbranschen har i cirka fyra års tid förhandlat om avtalstariffer och vilka produkter som ska omfattas av privatkopieringsersättning. Dessa förhandlingar har nu burit frukt vilket innebär nya regler från och med den 1 november år 2020.

Den nya avtalet som nu finns på plats förändrar ersättningen per gigabyte, per produkttyp och sätter dessutom nya tak för ersättningen. Nedan finner ni en tabell som redogör för några exempel på de mest intressanta förändringarna. Vill ni läsa hela avtalet hittar ni det här.

Produkttyp

Tidigare ersättningsnivå

Ny ersättningsnivå

Lagringsenheter

80 kr

30 kr

Datorer

40 kr

75 kr

Mobiltelefoner

60 kr

75 kr

Set-top boxar

320 kr

120 kr

Avtalet innebär också att en lista på specifika spelkonsoler är undantagna från ersättningskraven. Mer obskyra spelkonsoler som inte kommer från Nintendo, Sony eller Microsoft omfattas dock fortfarande av kraven. Listan saknar också de kommande konsolerna Xbox Series X/S och Playstation 5.

I praktiken innebär avtalet också att vissa omstridda tariffer som inte betalats ut till upphovsmän, främst de som avser mobiltelefoner, surfplattor, datorer och spelkonsoler, nu kan betalas ut retroaktivt. Dessa tariffer har inte betalats in från en ansenlig mängd aktörer.

Huruvida återförsäljare, distributörer och importörer har tagit höjd för och "buffrat" undan dessa pengar genom åren är en annan fråga. Copyswede själva i sin tur har inte betalat ut dessa tariffer till de anslutna kulturskaparna men har istället väntat in detta nya avtal och kommer alltså nu betala ut de pengar de faktiskt fått in.

Utöver pengar till Copyswede innebär även det nya avtalet att Copyswede i sin tur ska betala 0,3 procent av alla ersättningsintäkter till Elektronikbranschen. Denna procentsats avser att täcka de kostnader Elektronikbranschen ådrar sig i samband med det ansvar de får i det nya avtalet.

Vad tänker ni om tidpunkten för det nyligen slutna avtalet? Kan det hänga ihop med regeringens uttalande om att se över privatkopieringsersättningen?