Hårda restriktioner för att minska smittspridningen av COVID-19 slår hårt mot många branscher. Bland de värst drabbade är större tillställningar med publik eller högt antal deltagare, som sport- och kulturevenemang. Under det gånga året har det debatterats flitigt huruvida regeringens insatser varit tillräckliga för att hjälpa kulturen att övervintra, men också vilka som är berättigats krisstöd.

Bland de företag som ansökt om krisstöd hör anrika Dreamhack, som tvingats ställa in både sitt sommar- och vinterevenemang i Jönköping för år 2020. Nu går Tomas Lyckedal, Chief Strategy Officer på Dreamhack, ut på Twitter med att de nekats krisstöd för sina uppskjutna evenemang. Anledningen är att världens största LAN-party "inte är kultur".

Kulturrådet är ansvarig för att fördela krisstödet, som ska gå till bland annat arrangörer av inställda och uppskjutna kulturevenemang. Enligt Kulturrådet kan företag berättigas upp till 75 procent av intäktsbortfallet eller merkostnader upp till en miljon kronor och högst 50 procent över en miljon. Som mest kan en arrangör få tio miljoner kronor och stöd ges inte för utebliven vinst. För år 2019 hade Dreamhack AB en omsättning på drygt 247 miljoner kronor.

Dreamhack-1.JPG

Lyckedal själv tar upp flera exempel där krisstöd beviljats, men lyfter särskilt fram att Närcon som är en likartad tillställning där stöd beviljats. Närcon som av arrangören själv kallas för en "spel- och cosplayfestival" är likt Dreamhack en alkohol- och drogfri tillställning och samlar tusentals nördar kring ett gemensamt intresse.

Dreamhack grundades som en mindre kamratträff i Malung år 1994 och har sedan dess hållits varje år. Idag består Dreamhack av flera årliga evenemang världen över och är sedan flera år tillbaka världens största datorfestival. Förutom att samla tusentals med sina datorer är e-sport ett stort fokusområde. År 2019 uppskattades e-sport ha en global publik på runt 450 miljoner.