De avgifter och andelar av intäkter företag tar för digital försäljning via egna plattformar är ett omstritt ämne, där både avgifterna i sig och konkurrenshämmande system ifrågasätts. Apple och Epic Games möts i rätten om ett par dagar, och App Store har redan bedömts som konkurrenshämmande av EU gällande det prispåslag Spotify anmält. I samband med det har även Microsoft valt att höja utvecklares andel från försäljning i Microsoft Store.

Nu hoppar Humble Bundles skapare på samma tåg, med en stämning av Valve, där de anklagas för oskäliga avgifter och konkurrenshämmande metoder. Humble Bundle startades år 2010 av Wolfire Games, och sålde till en början endast spelsamlingar där köparen själv satte priset, och en del av säljintäkterna gick till välgörande ändamål. Wolfire Games har sedan sålt vidare Humble Bundle som utvecklats till en mer fullfjädrad digital plattform och spelbutik.

I stämningsansökan anses Valve ha närmast monopol på digital spelförsäljning, där inga stora aktörer kunnat bryta sig in på marknaden. Det ska delvis bero på kopplingen mellan Steams sociala plattform och dess butik. Den sociala plattformen där bland annat Steam Workshop, achievements och liknande funktioner ingår, anses ha en tillräckligt stor andel av alla användare för att mer eller mindre krävas för en lyckad spellansering till PC.

Ett spel kan inte bara använda Steam som social plattform utan måste i sådant fall även säljas via deras butik, där en provision om 30 procent går till Valve. Det är inte förbjudet att sälja sina spel på andra vis samtidigt, men det är inte en helt simpel process. Utvecklare kan begära nycklar till sina spel, för att sälja dem hos andra återförsäljare. Antalet nycklar som kan begäras är däremot begränsat.

Utvecklare och utgivare binds även till ett krav gällande priset, och förbjuds att sälja spel för ett lägre pris än på Steam. Kombinationen av att deras sociala plattform dominerar och att andra plattformar omöjligen kan konkurrera prismässigt utan att utvecklare plockar bort sina spel anses hämma marknaden i stort.

Rival distributors have no meaningful way to attract publisher customers and take away share from Valve, because their efforts to compete on price (e.g., by charging lower commissions) are blocked by Valve’s price parity requirements. – Wolfire Games stämningsansökan, via Ars Technica

Problematiken kring prissättning ska även ha bidragit till att stora aktörer som Electronic Arts, Microsoft och liknande i stort gett upp, och istället lanserat sina spel på Steam igen efter misslyckade försök att ta sig in med egna plattformar.

Wolfire Games anser att Humble Bundle var särskilt utsatt, då Steams system gjort utvecklare och utgivare mindre benägna att delta med sina titlar i Humble Bundles, av oro för hur Steam skulle agera om Humble Bundles köpare sålde sina spelnycklar istället för att använda dem. Det i sin tur ska ha försämrat värdet och kvaliteten på Humble Bundles produkt.