Sedan lanseringen av arkitekturen Zen våren 2017 har AMD så sakteligen återhämtat sig ekonomiskt och är numera ett företag med starka finanser. Samtidigt som omsättningen ökat för varje kvartal i över ett år slår AMD de egna vinstrekorden ett efter ett. Den uppåtgående trenden fortsätter när resultaten för tredje kvartalet nu redovisas.

AMD Q3&#x2721 Financial Results Slides_09.png

AMD:s kvartalsrapport Q3 2021

Q3 2021

Q3 2020

Q2 2021

Intäkter

4 313 miljoner

2 801 miljoner

3 850 miljoner

Rörelsevinst

948 miljoner

449 miljoner

831 miljoner

Nettovinst

923 miljoner

390 miljoner

710 miljoner

Bruttomarginal

48 procent

44 procent

48 procent

På konsumentsidan är årets tredje kvartal i regel starkt, då det är perioden där de stora inköpen görs inför julhandeln. Det avspeglas också hos AMD som omsatte 4 313 miljoner USD – hela 111 procent upp jämfört mot tredje kvartalet 2020. Samtidigt klättrar nettovinsten upp med hela 137 procent till 923 miljoner USD. Även marginalerna tar ett kliv upp med 4 procentenheter till 48 procent.

Segmentet Computing and Graphics, som innefattar processorer och grafikkort, drog in 2 398 miljoner och gjorde en rörelsevinst om 513 miljoner. Detta att jämföra mot 1 667 respektive 384 miljoner tredje kvartalet 2020. Tillväxten tillskrivs högre genomsnittspriser (ASP) för Ryzen-processorer och senaste generationens Radeon-grafikkort, samt beräkningskorten Instinct.

AMD röner även stora framgångar inom segmentet Enterprise, Embedded och Semi-Custom, som bland annat innefattar serverprocessorerna Epyc samt systemkretsar för spelkonsoler från Sony och Microsoft. Här omsattes 1 915 miljoner, vilket kan jämföras mot 1 134 miljoner tredje kvartalet 2020. Rörelsevinsten gick samtidigt upp med hela 384 procent från 141 till 542 miljoner.

AMD Q3&#x2721 Financial Results Slides_17.png

För årets fjärde kvartal beräknar AMD omsätta 4,5 miljarder, plus-minus 100 miljoner, vilket vore en ökning med 39 procent på årsbasis. Bruttomarginalen beräknas landa på 49,5 procent – precis under AMD:s långsiktiga 50-procentsmål.

Kvartalsrapporter från AMD år 2021: