Under förra veckan kastade sig de två statliga förvaltningsmyndigheterna Naturvårdsverket och Finansinspektionen in i debatten gällande brytning av kryptovalutor, med siktet inställt på specifikt metoden proof-of-work. De två myndigheternas generaldirektörer argumenterade bland annat för att Sveriges förnybara energi inte räcker till att försörja energitörstiga datahallar för brytning av kryptovalutor i stor skala.

Finansinspektionen och Naturvårdsverket kritiserar kryptovalutor

Bland åtgärdsförslagen ingår bland annat att förbjuda specifikt proof-of-work och motverka nyetablering av mining-hallar. Detta möter nu kritik från statligt ägda elproducenten Vattenfall, som menar att miners tvärt om kan vara en bra resurs. De menar att utvinning av kryptovaluta kan vara en hjälp för att reglera flödet när tillgången på el varierar, något som är vanligt med förnybara energikällor likt vindkraft.

Då är kryptominers bra resurser, för de kan väldigt enkelt både gå ned och styra upp sin förbrukning. Det blir som en buffert för energiproduktionen. – Henrik Juhlin, Vattenfall

I SVT:s nyhetsprogram Aktuellt förklarar Henrik Juhlin från Vattenfall att Norden har bättre förutsättningar för att förnybar energi ska räcka. En begränsning är därför inte nödvändigtvis till nytta för miljön, särskilt inte om samma verksamhet istället anläggs där förutsättningarna för förnybar el är sämre och tekniken istället drivs av exempelvis kolkraft.

Detta bemöts av Stefan Nyström, chef för Naturvårdsverkets klimatavdelning, som förklarar att de inte diskuterat frågan med Vattenfall i nuläget, men att vad de säger stämmer på kort sikt. Nyström menar dock att Naturvårdsverket har ett längre gående perspektiv gällande framtida omställningar och ett framtida behov av fossilfri el som just nu inte tillverkas.

Vidare menar Nyström att det måste tas hänsyn till att det finns bättre produktionsmetoder än just proof-of-work, som används för att bryta Bitcoin och Ethereum.

Läs mer om kryptovalutor: