Under senare år har Apple lagt ett allt större fokus på funktioner kopplade till användares integritet, bland annat genom fler möjligheter att blockera spårning på IOS-enheter. Under förra året lanserade de även funktionen Private Relay, som krypterar Iphone-användares trafik och fungerar snarlikt en VPN-tunnel när de surfar med specifikt Safari.

Funktionen introducerades med IOS 15 till användare med Icloud+, och är för närvarande i ett betastadie där användare själva måste aktivera funktionen. Enligt Apple krypteras trafiken på ett sådant vis att inte ens Apple själva kan se vem trafiken tillhör eller var den genereras. De menar att det gör det möjligt att surfa praktiskt taget helt anonymt, något som väckt protester från flera stora teleoperatörer.

I ett öppet brev skriver de europeiska aktörerna Vodafone, Telefonica, Orange och T-mobile att de förlorar åtkomst till viktig data och metadata när funktioner som Private Relay aktiveras. De menar att det kan få allvarliga konsekvenser långsiktigt, till den grad att det "riskerar underminera EU:s digitala suveränitet". Med det menas att EU riskerar förlora kontroll över data- och telekommunikation. Operatörerna tillägger även att Private Relay är ett hot mot innovation och kan påverka operatörernas möjlighet att effektivt hantera och underhålla sina nätverk.

I Storbritannien och USA har flera operatörer blockerat användare från att använda Private Relay om enheten är ansluten till ett mobilt nätverk. De europeiska operatörerna vill även se ett mer permanent förbud på EU-nivå, då de anser att Privacy Relay bör klassas som en "digital gatekeeper" under EU:s lagar om digitala marknader.

Källa: The Telegraph, 9to5mac