Sensommaren 2020 inledde Nvidia ett förvärv av ARM Holdings, ett bolag som står för design och licensiering av arkitekturer till en betydande del av världens kretsar. Affären har sedan dess inte gått som tänkt, för varken Nvidia eller ARM:s ägare, japanska Softbank. Konkurrensmyndigheter världen över och andra stora teknikbolag har på olika vis förlängt eller försökt stoppa processen, till följd av oro över att Nvidia skulle få en allt för stor konkurrensfördel.

Nvidia: "Om ARM börsnoteras tar Intel och x86 över processormarknaden"

Trots oroväckande kort tid kvar att ro affären i hamn har Nvidia utåt fortsatt hålla god min. Affären måste vara färdig senast i september, vilket är ett drygt halvår bort. Utan några godkännanden hittills uppges Nvidias beslutsamhet till sist börja svaja. Det rapporterar Bloomberg, som uppger att bolaget börjat meddela partner om att det pågår förberedelser inför om affären misslyckas.

Skulle Nvidia dra sig ur bryter de mot de villkor de avtalat med Softbank. Utöver att förvärvet går i stöpet förlorar de den förskottssumma om 1,25 miljarder USD som betalats. Softbank har sedan tidigare gjort gällande att de inte är intresserade av att fortsatt stå som ägare till ARM, och är beredda att låta bolaget gå till börsen om affären inte går igenom.

Läs mer om Nvidias förvärv av ARM: