När det kommer till kryptografiska beräkningar är det vanligt att utföra dessa med grafikkretsar, för att hantera de blockkedjor (eng. blockchain) som nyttjas för att decentralisera och spåra transaktioner med kryptovalutor.

En nackdel med att nyttja grafikkort är att de i grunden inte är utformade för specifikt brytning av kryptovaluta och att de har en tendens att sluka en hel del energi. En lösning på det problemet är en ASIC, vilket står för Application Specific Integrated Circuit. Det är en integrerad krets som designats för en specifik funktion, exempelvis kryptoberäkningar.

Today, we at Intel are declaring our intent to contribute to the development of blockchain technologies, with a roadmap of energy-efficient accelerators. Intel will engage and promote an open and secure blockchain ecosystem and will help advance this technology in a responsible and sustainable way. – Raja M. Koduri, grafikchef på Intel

Nu meddelar Intel att även de ger sig in i leken och ska bidra till utvecklingen av blockchain-tekniken med en uppsättning kretsar specialdesignade för kryptoberäkningar. Bolagets fokus är utveckling av energisnåla kretsar som ska styra utvecklingen i en miljömässigt mer hållbar riktning.

Our blockchain accelerator will ship later this year. [...] We expect that our circuit innovations will deliver a blockchain accelerator that has over 1000x better performance per watt than mainstream GPUs for SHA-256 based mining. You will be able to learn more about our circuit innovations at the International Solid State Circuit Conference (ISSCC) this month. – Raja M. Koduri, grafikchef på Intel

Enligt Intel väntas den första modellen levereras senare i år till flera kunder. Bolaget väntar sig att prestandan ska vara över 1 000 gånger bättre sett till prestanda per watt än konsumentinriktade grafikkort för SHA-256-baserad mining, vilket inkluderar bland annat valutan Bitcoin. Därtill väntas mer information under konferensen International Solid State Circuit Conference (ISSCC) som går av stapeln i slutet av februari.