I slutet av januari medddelade Post- och telestyrelsen (PTS) att internetleverantören Bahnhof stod inför ett vite om fem miljoner kronor. Då gällde ärendet Bahnhofs ovilja att lämna ut användaruppgifter till Polismyndigheten, något som anses bryta mot gällande datalagringsregler där polis har rätt att begära ut uppgifter vid misstanke om brott.

PTS: "Bahnhof måste följa reglerna eller böta fem miljoner kronor"

Det ärendet överklagades av internetleverantören, som menar att de endast vägrar lämna ut uppgifter till Polismyndigheten om när den begärda informationen inte går att koppla till en specifik abonnent, vilket kräver ett så kallat portnummer. Detta då flerbostadshus ofta endast har en IP-adress utåt, där portnumret identifierar den specifika bostaden.

Nu står Bahnhof inför ännu ett vitesbelopp, av samma skäl. Den här gången är det istället för att de vägrat lämna ut kunduppgifter till PTS. Detta rapporterar Nyhetsbyrån Siren (via Dagens Industri). Enligt PTS har övriga internetleverantörer redan lämnat in samma uppgifter de kräver av Bahnhof, som istället nekat PTS uppgifterna i flera år.

Internetleverantören får därmed tre veckor på sig att antingen åtgärda problemet eller överklaga, annars väntar ett vite på en miljon kronor. Bahnhof själva anser inte att PTS har något rimligt behov av de detaljerade uppgifter myndigheten kräver. De påpekar även att sammanställandet av de krävda uppgifterna både kräver stora resurser och kan innebära ett hot mot bolagets sekretess.

Huruvida Bahnhof ämnar överklaga även detta vitesföreläggandet återstår att se. I samband med det första ärendet meddelade bolagets VD Jon Karlung att de är villiga att ta det hela vägen till EU-domstol om så krävs.