Sommaren 2020 gjorde Microsoft gällande att lagringsgränsnittet Directstorage, som introducerades med konsolen Xbox Series X, var på väg även till Windows. Med Directstorage kan data från lagringsenheter förbigå processorn och skickas direkt till grafikprocessorn. När data inte behöver laddas in i mindre bitar åt gången minskas även laddningstider i spel.

I mitten av mars anlände slutligen en version till både Windows 10 och Windows 11, dock utan stöd för grafikaccelererad dekompression. För att dra nytta av Directstorage-teknikens fördelar fullt ut rekommenderas en SSD-enhet över gränssnittet NVM Express (NVME), även om det fungerar med alla typer av lagringsenheter. I samband med att spelutvecklarkonferensen GDC gick av stapeln i dagarna visas tekniken nu i spelet Forspoken, där det testas med tre olika typer av lagringsenheter och gränssnitt.

Skärmbild 2022-03-25 105312.jpg
Skärmbild 2022-03-25 105437.jpg

I en kortare presentation med Directstorage aktiverat jämförs en M.2-baserad SSD, vilket i det här fallet innebär NVME, med en SATA-SSD och en mekanisk hårddisk. I båda scener klarar sig den förstnämnda SSD-enheten bäst, med laddningstider på under två sekunder. Den andra SSD-enheten ligger inte långt efter på strax över 3 sekunder, vilket följs av en betydligt längre laddtid om cirka 20 sekunder för den mekaniska hårddisken.

Jämförelsen haltar dock på flera punkter. Dels saknas information om laddtider utan Directstorage, dels saknas närmare specifikationer kring vilken hårdvara som används. Några av dem klarnar dock i en separat längre presentation, där studion bakom spelet djupdyker i detaljerna kring Directstorage och jämför hastigheter både sett till dataöverföring och laddtider.

image (3).png

Den största skillnaden står den M.2-baserade SSD-enheten för, där överföringshastigheter med dekompression går från 2 862 MB/s till 4 829 MB/s. För de andra två lagringsenheterna är skillnaderna betydligt mindre, vilket även stämmer överens med vad Microsoft tidigare sagt gällande Directstorage och att det främst är effektivt för höghastighetsgränssnitt.

Det som är kanske mest intressant, vilket även anmärks på i presentationen, är de betydligt mindre skillnaderna sett till laddningstider. Bland Microsofts främsta argument för Directstorage är just kortare väntan på att ladda in scener och texturer, men där är skillnaderna endast någon enstaka sekund. Detta gäller även för den M.2-baserade SSD-enheten, där skillnaden endast är 0,2 sekunder. Samma mönster ses för de övriga två lagringsenheterna, där det skiljer cirka en sekund.

Endast baserat på den nuvarande implementationen i Forspoken ser det därmed ut som att Directstorage främst löser en flaskhals i form av att NVME-enheters fulla kapacitet nyttjas fullt ut. Det ser dock inte ut att ge någon större märkbar effekt i spelet. Det är dock möjligt att det kan optimeras och en enda tidig implementation är inte tillräckligt för att bedöma hur effektivt Direcstorage blir i framtiden eller för andra spel.