När de svenska auktionerna om 5G-licenser gick av stapeln i Sverige har en tvist pågått mellan kinesiska bolaget Huawei och svenska staten. Till grund för konflikten ligger den bedömning från Försvarsmakten och Säkerhetspolisen, där Huaweis 5G-produkter pekas ut som en säkerhetsrisk. Till följd av det beslutade Post- och telestyrelsen (PTS) att operatörer som köpt delar av de 5G-frekvensbanden inte får använda Huaweis utrustning och att befintliga produkter ska avvecklas.

Beslutet har sedan överklagats i två omgångar – först i Förvaltningsrätten i Stockholm och sedan vid Kammarrätten i Stockholm när den förstnämnda instansen valde att fastslå PTS beslut som det rätta. Nu gör Kammarrätten gällande att de står fast vid förbudet mot Huaweis produkter i svenska 5G-nät och att det således blir ännu ett avslag.

Kammarrätten har kommit fram till att det kan antas att radioanvändning kan orsaka skada för Sveriges säkerhet om produkter från Huawei används i centrala funktioner i 5G-nätet. Post- och telestyrelsen har därför haft skäl att förena tillstånd att använda radiosändare med villkor som förbjuder produkter från Huawei i centrala funktioner i 5G-nätet. Detsamma gäller för villkor som innebär att en avveckling av befintliga produkter från Huawei ska vara genomförd senast den 1 januari 2025.

Kammarrätten har bedömt att PTS villkor inte strider mot varken svensk lag eller internationell rätt, vilket innebär att befintlig utrustning från Huawei fortfarande måste avvecklas senast den 1 januari 2025. I en kommentar till TT meddelar Huawei att de är besvikna och ämnar analysera domslutet för att utvärdera vilket bolagets nästa steg samt vilka rättsliga åtgärder som kan vidtas.

Läs mer om 5G och säkerhetsfrågan: