För företag som sysslar med långtidslagring eller lagrar stora mängder data har SSD-enheter blivit allt vanligare, även om de mekaniska hårddiskarna regerar. Bland de som gjort ett större skifte till SSD-enheter är Backblaze, som experimenterat med att byta ut sina boot-diskar sedan år 2018 och samlat data sedan året efter.

Backblaze redovisar felfrekvens för SSD-enheter år 2021

Precis som med bolagets hårddiskar har de sedan ett tag tillbaka börjat redovisa den data de samlar in, som sammanställs i vad de kallar Annualized Failure Rate (AFR). Det kan översättas till felfrekvens på årsbasis och mäter antalet havererade enheter i relation till hur länge de är i drift. Hittills har det inte varit någon enorm skillnad mot traditionella hårddiskar, något som förändras nu när Backblaze plockar fram de senaste siffrorna.

Skärmbild 2022-09-15 090325.jpg

Båda typer av lagringsenheter utför samma typer av uppgifter, vilket inkluderar spara loggfiler, agera temporär lagring för SMART-statistik, starta upp lagringsservrar och liknande. Eftersom bolaget inte använder mekaniska hårddiskar längre jämförs SSD-enheterna endast mot hårddiskar som varit i bruk i snitt lika länge. De första fyra åren är det ingen enorm skillnad mellan de två, men vid år fem ser det helt annorlunda ut.

Medan de mekaniska hårddiskarnas AFR klättrar över 3,5 procent håller sig SSD-enheterna kvar under 1 procent och avviker därmed för första gången från kurvan. Backblaze menar att det nu går att rimligen hävda att SSD-enheter faktiskt är mer pålitliga än mekaniska hårddiskar, åtminstone i det långa loppet. Bolaget följer med en brasklapp om att det fortfarande återstår att se hur länge det stämmer. Förr eller senare slits även SSD-enheter ut och under de kommande månaderna planerar de utvärdera enheternas SMART-data närmare.