När coronapandemin slog till med full kraft växlade många arbetsplatser om till arbete hemifrån, i syfte att minska smittspridningen. Det gällde inte minst IT-sektorn, där hem- och hybridarbete vunnit mark även hos teknikjättarna. Även nu, när covid-19 åtminstone i Sverige inte längre klassas som en allmänfarlig eller samhällsfarlig sjukdom består konceptet på många arbetsplatser.

För vissa innebär arbete hemifrån nya möjligheter vad gäller effektivitet. Att slippa restid och kunna arbeta med färre avbrott kan under rätt förutsättningar innebära att mer jobb blir klart på en kortare tid. Medan vissa ser det som en chans till mer fritid ser andra det som en möjlighet att jobba dubbelt – men inte nödvändigtvis för samma arbetsgivare.

Det senare rapporterar danska Computerworld om, som tagit en titt på hur anställda inom IT-sektorn "spelat tetris" med kalendern. Exempel inkluderar en anekdot från tidigt 2020, om en person som jonglerat två heltidsjobb på Google respektive Facebook samtidigt. Detta genom att helt sonika inte säga upp sin tidigare anställning, i samband med att den nya inleddes.

Att arbeta för multipla arbetsgivare är inte brottsligt i Sverige. Det är däremot inte alltid populärt bland arbetsgivare, särskilt inte om arbetet sker hos en konkurrent. Det kan bryta mot anställningsavtalet, vilket beroende på land och avtalet i sig kan vara skäl för uppsägning. Det lyfts i ett lite mer aktuellt exempel om IT-bolaget Wipro, som för några dagar sedan avskedade 300 anställda som uppdagats arbeta för andra arbetsgivare samtidigt.

Även Wall Street Journal rapporterade om samma fenomen för över ett år sedan. Där uppger anställda inom bland annat IT att det effektiva arbetet i många fall ligger långt under ramen för heltid, men att tiden fylls ut av onödiga möten och dylikt. Från hemmakontoret beskrivs det som enklare att ducka. På dedikerade webbsidor och forum delas tips om att exempelvis färgkoordinera och på andra vis hålla ordning på de olika uppgifterna.

Några uppger att det inte handlar om att utnämnas till "månadens anställde", utan att hålla en medelmåttig nivå för att inte förlora endera jobb. Att arbeta hårdare menar de endast innebär att omgivningen börjar ställa högre krav, utan att resultera i några egentliga fördelar. Prestera på lägre nivå hos flera arbetsgivare uppges helt enkelt ge bättre betalt. Att fortsätta jonglera blir dock allt svårare, allt eftersom arbetsplatser åter kräver fysisk närvaro.