Efter att ha investerat i OpenAI under åren 2019 och 2021 är det dags för Microsoft och OpenAI att gå vidare mot framtiden tillsammans. Ett långsiktigt partnerskap har inletts där Microsoft väntas förse OpenAI med ytterligare miljarder dollar under flera år samt att Microsoft blir exklusiv molntjänstleverantör till OpenAI.

Partnerskapet öppnar även upp för de två företagen att dela med sig av produkter på bredare front. OpenAI får möjlighet att använda molntjänsten Azure både inom AI-forskning samt för att driva organisationens olika produkter som Chat GPT och Dall-E 2. Vidare öppnar detta för Microsoft att implementera OpenAI:s olika produkter i sina egna. Specifikt vad det kommer resultera i återstår att se, men enligt rykte finns det planer att baka in Chat GPT i sökmotorn Bing samt ytterligare textbaserade AI-funktioner i Office-applikationerna.

We formed our partnership with OpenAI around a shared ambition to responsibly advance cutting-edge AI research and democratize AI as a new technology platform. In this next phase of our partnership, developers and organizations across industries will have access to the best AI infrastructure, models, and toolchain with Azure to build and run their applications. – Satya Nadella, VD, Microsoft

Specifikt hur mycket pengar investeringen handlar om är för tillfället okänt. Tidigare i år cirkulerade det rykten om att summan låg på närmare tio miljarder USD, men detta är endast spekulationer. Hur lång tid det dröjer tills samarbetet bär frukt återstår också att se, men med ett officiellt samarbete på plats väntas det ske rätt intressanta ändringar inom kort.

Läs mer: