Det senaste året har marknaden för verktyg baserade på artificiell intelligens och maskininlärning exploderat. Det gäller särskilt tjänster som kan generera allt från kod till konst, något som väckt frågor kring huruvida AI kan ersätta människor och inte minst jobb. Det senare anser Göteborgsbaserade Mindark vara möjligt.

I fackförbundet Unionens medlemstidning Kollega rapporteras att spelstudion ersätter 25 av sina anställda med AI-verktyg, ett beslut som befästes redan innan sommaren. Det utgör ungefär 40 procent av personalstyrkan och merparten av de anställda som sägs upp uppges vara grafiker eller bandesigners, som arbetar med att bygga spelvärldar.

Genom att använda AI kommer teamen att kunna ta sig an utvecklingen på ett tidseffektivt sätt. Denna pågående omställning har inte varit utan utmaningar, inklusive det tuffa men nödvändiga beslutet att skiljas från en del av våra medarbetare. Omställningen har också fördelen att möjliggöra Mindarks styrelsebeslut om att återuppta utdelningar till aktieägare i framtiden. – Henrik Nel Jerkrot, VD på Mindark, i ett brev till aktieägare.

Trots kritik mot beslutet rapporterar Kollega att beslutet skett "enligt konstens alla regler". Enligt Björn Norgberg, den ombudsman från Unionen som skött förhandlingen, finns det inget i beslutet som bryter mot några arbetslagar. Han tillägger dock att den nya tekniken gör ärendet mer komplicerat.

Mindark är främst kända för Entropia Universe, ett MMORPG som lanserades redan år 2003. Spelet utmärker sig med vad som kallas "real cash economy". Det innebär att spelare kan växla spelets valuta tillbaka mot "riktiga" valutor.