Marknaden för smarta telefoner har genomgått flera transformationer sedan Apple lanserade sin första Iphone år 2007. Tidigare anrika aktörer likt Ericsson, Nokia, Research in Motion (RIM) och många fler har kastat in handduken, och företag som tidigare inte sysslat med telefoner har fyllt tomrummet. Nu framgår att de senaste årens turbulens inneburit en slakt bland telefontillverkarna.

Analysfirman Counterpoint Research har genomfört en undersökning där de tittat på hur många telefontillverkare som verkar i världen och siffrorna talar ett tydligt språk – närmare två tredjedelar har fallit bort. Under 2017 ska marknaden ha nått sin topp med över 720 aktörer, en siffra som sjönk till drygt 290 under 2022. När det väl är dags att sammanfatta år 2023 räknar Counterpoint Research med att antalet sjunkit till dryga 250 stycken.

Telefon-Counterpoint-Research-2017-2023.png

Antalet telefonaktörer år för år sedan 2017

Anledningarna bakom är många, men kan i korthet sammanfattas med coronapandemin och den ekonomiska situation som följde kort efter att världen öppnade upp. Redan under 2019 kunde en nedgång skönjas, men när pandemin blev ett faktum under 2020 försvann närmare en hel tredjedel av aktörerna på blott ett år. Det handlade då om mindre lokala aktörer, som hade svårt att hävda sig när det rådde komponentbrist och de stora drakarna roffade åt sig vad som fanns att tillgå.

Skenande inflation och stigande räntor har fortsatt att hyvla bort antalet mobiltillverkare. Mindre lokala varumärken har haft svårt att hävda sig och konkurrera mot de större aktörerna, som genom stordriftsfördelar kunnat befästa sina positioner genom att leverera bättre telefoner till lägre priser utan att göra storförlust.

Pandemi och ekonomiska cykler åsido pekar undersökningen på ytterligare en faktor som haft stor betydelse i sammanhanget. Kinesiska varumärken likt Xiaomi, Oppo och Vivo har samtliga växt i stor delar av världen med resultat att lokala varumärken kastat in handduken. Förutom omvärldseffekter talar undersökningen om en mognande marknad med telefoner av högre kvalitet, med resultat att konsumenter håller kvar vid en enhet längre mellan köp.

Har du bytt telefon under de senaste åren?