Den europeiska polismyndigheten Europol har gått ut med ett uttalande riktat till företag och regeringar att slopa end-to-end-kryptering. Förklaringen kommer i samband med att Meta rullar ut end-to-end-ktyptering för sina tjänster. Europols uppmaning stöttas av polischefer över hela Europa som tillsammans undertecknat för regeringar att agera mot krypteringen.

Krypteringen förhindrar teknikbolag från att övervaka aktivitet på nätet. Europol anser att det gör det enklare för kriminella att både diskutera och begå brott digitalt utan att möta några rättsliga påföljder.

Våra hem håller på att bli farligare än våra gator när brottslighet förflyttar sig till nätet. För att hålla vårt samhälle och vår befolkning trygg måste denna digitala miljö säkras. Teknikbolag har ett socialt ansvar för att utveckla tryggare miljöer där rättsväsendet kan göra sina jobb. – Europols direktör Catherine De Bolle

Genom att analysera stora mängder data har teknikbolag och polismyndigheter kunnat samarbeta för att förhindra och övervaka brottslig aktivitet på nätet. Något som Europol anser inte längre kommer att vara möjligt.

Om europeiska regeringar nu kommer att agera mot end-to-end-kryptering återstår att se.