Journalisten Emmanuel Karlsten bekräftar att det svenska justitieutskottet ska stå bakom EU:s
hett debatterade CSAM-förordning, även kallad Chat Control 2.0. Tidigare har vissa svenska partier ställt sig emot förslaget, men enligt Jessica Rosencrantz (M), ordförande i riksdagens EU-nämnd, har regeringen nu valt att ställa sig bakom ett kompromissförslag.

Regeringen har under förhandlingarna verkat för att EU ska få bättre verktyg än idag för att komma åt den här otroligt allvarliga brottsligheten, samtidigt som rättssäkerheten och integritetsskyddet är starkt. Det är regeringens uppfattning att kompromissförslaget som nu ligger på bordet är mycket bättre balanserat än EU-kommissionens ursprungsförslag, säger Jessica Rosencrantz. – Jessica Rosencrantz.

Chat Control 2.0 är tänkt att förhindra sexuellt utnyttjande av barn på nätet genom att bland annat kräva att kommunikationstjänster låter myndigheter genomsöka chattar och mejl. Förslaget har mött en del kritik från bland annat cybersäkerhetsexperter och människorättsaktivister som menar att det hade inneburit ett slut på end-to-end-kryptering och öppna upp för massövervakning på nätet.

Under det belgiska EU-ordförandeskapet har en reviderad variant av Chat Control 2.0 tagits fram som inte nämner några inskränkningar mot end-to-end-kryptering. Samtidigt grundar sig kompromissförslaget fortfarande i att myndigheter ska få skanna krypterad kommunikation.

Röstningen har skjutits fram till imorgon den 20 juni.