Testmetod

För att kunna läsa av vad sensorn klarar av och beter sig används diverse mjukvaror för att kunna få så korrekta resultat som möjligt. Testerna inkluderar olika upplösningar och uppdateringsfrekvenser, i jakten på oväntade avvikelser.

Vad betyder allt?

Upplösning

Dots Per Inch (DPI) är ett räknesätt för att ställa in musens känslighet. Desto högre DPI-värde desto mindre handrörelse krävs för att flytta muspekaren tvärsöver skärmen. Detta brukar även gå under namnet Counts Per Inch (CPI).

Uppdateringsfrekvens

Detta brukar gå under lite diverse namn som Polling Rate eller Refresh Rate, men mäts alltid i hertz (Hz). Desto högre tal desto mer frekvent rapporterar musen sin rörelse till datorn. Inställningarna kommer oftast i steg om 125, 250, 500 och 1 000 Hz, med varierad rapporteringstid. Belastningen på processorn blir tyngre med frekvensen uppdragen i topp, något som dock inte har någon stor påverkan på dagens datorsystem.

Rapporteringstid per hertz

Hertz

Millisekund (1/1 000 sekund)

1000

1

500

2

250

4

125

8

Jitter och Angle-snapping

Dessa två ska helst aldrig förekomma hos möss, speciellt inte spelinriktade. Jitter kan enklast förklaras som trappsteg på en diagonal linje, vilket försämrar precisionen. Att vara helt fri från jitter är väldigt svårt, däremot finns det många som uppvisar små mängder som överlag inte har en större påverkan i prestanda.

Angle-snapping kan ses som en mer extrem version av det förstnämnda, där antingen sensorn eller mjukvara hjälper till att göra raka linjer. Dessa två egenskaper beror oftast på svagheter i sensorn, som kan ha svårt att registrera små rörelser i ena axeln över snabba rörelser i korsande axel.

Mousetester 1.5.3

Logitech_G900.png

Korrekt avläsning.

Logitech_m330.png

Felaktig avläsning.

Detta program är skapat och vidareutvecklat av diverse forummedlemmar från Overclock.net. Mjukvaran används för att mäta exakta DPI-värden per steg, för att se hur nära musen hamnar sitt mål. Ytterligare funktioner är att se hur träffsäker sensorn och linserna är, samt hur väl den klarar av höga hastigheter.

Sist men inte minst handlar det om just hastigheten, som med hjälp av redaktionens egenbyggda testutrustning kan mäta sensorns maximala hastighet och hur konsekvent sensorn kan prestera. Med hjälp av Mousetester 1.5.3 går det även att hitta eventuell Jitter eller Angle-snapping som sensorn kan uppvisa.

Bloody KeyResponse

KeyResponse.jpg

För att testa fördröjningen i musen används KeyResponse och en referensmus som i det här fallet är Gigabyte XM300. Båda mössen är kopplade till en extern brytare som då ger utslag till båda mössen och sedan färdas vidare till datorn. Mjukvaran plockar upp båda signalerna och visar vilken som är snabbast. Av det tas ett snittvärde från 10 knapptryck för att ge en rättvis bild på fördröjningen.

Tryckkraft

För att kunna mäta kraften som krävs för att aktivera diverse knappar använder redaktionen en tryckkraftsmätare. För att få så naturlig mätning som möjligt sker mätpunkten där fingret från undertecknad vanligtvis hamnar.

Speltester

csgo-ingame.jpg

Under testperioden spelas en mängd olika spel som kan variera från test till test. Bland dessa är Counter-Strike: Global Offensive ett återkommande spel, som sätter höga krav på prestanda, komfort och även byggkvalitet.