Tidigare idag gick Datainspektionen ut med ett pressmeddelande om att myndigheten utfärdar en sanktionsavgift till Google. Bötesbeloppet på 75 miljoner kronor utfärdas då Datainspektionen anser att Google felaktigt hanterat individers rätt att få uppgifter borttagna från sökresultat. Domen och sanktionsavgiften kommer efter en utredning som varit pågående sedan år 2018.

Joakim Larsson, kommunikationsansvarig för Google i Sverige och Finland, delar i kommunikation med SweClockers med sig av Googles kommentar på Datainspektionens beslut. Svaret listas i sin helhet nedan.

  • Vi håller inte alls med om Datainspektionens beslut, på ett principiellt plan, och vi planerar därför att överklaga.

  • Vi motsätter oss inte själva rätten att bli glömd - vi har agerat på nästan 900 000 sådana förfrågningar (och många fler länkar inom dessa olika förfrågningar) sedan den här rättigheten infördes 2014.

  • Beslutet från Datainspektionen handlar till stor del om meddelanden till webbansvariga. Det är vår praxis sedan länge att meddela den som hanterar en webbplats när en ‘rätten att bli glömd’-begäran resulterar i att vi tar bort en länk till deras sajt från Googles sökresultat.

  • Våra meddelanden informerar webmastern - som först måste registrera sig via våra verktyg för webbplatsansvariga - att en borttagning har ägt rum, och identifierar de länkar som berörs. Vi avslöjar inga uppgifter om den person som kommit med begäran, eller om grunden för borttagningen.

  • Vi menar att denna praxis är i enlighet med GDPR och att öppenheten är viktig för att skydda exempelvis utgivares rättigheter i borttagningsprocessen. För övrigt - bara den här veckan tog spanska högsta domstolen bort en begränsning mot sådan praxis som den spanska dataskyddsmyndigheten hade infört.

  • Dagens beslut från Datainspektionen säger också att Google även bör granska länkar som inte tydligt ingick i den ursprungliga begäran om att bli glömd. Men enligt lagen är det personen som gör begäran som bestämmer vilket webbinnehåll de vill åberopa sina rättigheter mot. Personen kan skicka oss en uppsättning länkar för bedömning. Om det finns ytterligare länkar som han eller hon vill att vi ska titta på, så går det enkelt att följa upp.

  • Vi har tillämpat den här modellen konsekvent. Sammanlagt har vi sedan 2014 agerat på förfrågningar om att ta bort mer än 3 miljoner olika länkar. Mer statistik och information finns i vår insynsrapport.

Google motsätter sig alltså Datainspektionens beslut och kommer lämna in en överklagan. Företaget har tre veckor på sig att lämna in denna, varefter beslutet träder i laga kraft om en överklagan uteblir. I skrivande stund är det inte klart när ett beslut om en överklagan kan fattas.

Läs mer om Google och GDPR: