Under de senaste åren har branschjätten Intel kämpat med bekymmer på två fronter, där bolaget dels haft problem med tillverkningsteknik på 10 och 7 nanometer, och dels ökad konkurrens från rivalen AMD. Bekymren till trots har Intels ekonomi utvecklats bra under år 2020, med stadigt ökade inkomster. När Intel nu lämnar rapport för årets tredje kvartal är intäkterna förvisso fortsatt starka, men de visar också tecken på att kommande år blir svåra.

Totala intäkter för tredje kvartalet (Q3) för år 2020 landar på 18,3 miljarder USD, eller strax över 158 miljarder kronor. Det är en försämring om 900 miljoner USD jämfört med samma kvartal i fjol. Försämringen märks också av i vinsten där nettovinst landar på 4,3 miljarder USD, vilket är en försämring om 29 procent ställt mot Q3 2019.

Ekonomiskt område

Q3 2020

Q2 2020

Q3 2019

Intäkter

$18,3 miljarder

$19,7 miljarder

$19,2 miljarder

Operativ inkomst

$5,1 miljarder

$5,7 miljarder

$6,4 miljarder

Nettointäkter

$4,3 miljarder

$5,1 miljarder

$6,0 miljarder

Bruttomarginaler

53,1%

53,3%

58,90%

Områdesintäkter - Client Computing

$9,8 miljarder

+4%

+1%

Områdesintäkter - Data Center

$5,9 miljarder

−17%

−8%

Områdesintäkter - Internet of Things

$677 miljoner

+1%

−33%

Intäkter Mobileye

$234 miljoner

60%

+2%

Områdesintäkter - Non-Volatile Memory

$1,2 miljarder

−31%

−11%

Områdesintäkter - Programmable Solutions

$411 miljoner

−18%

−19%

Även bruttomarginalen försämras ställt mot andra kvartalet i år. Intels marginaler ligger typiskt stabilt runt 60 procent, men för Q3 2020 sjunker detta till 53,1 procent. Det kan jämföras med 53,3 procent under andra kvartalet, och 58,9 procent under Q3 2019. Enligt Intels uppgifter beror de försämrade bruttomarginalerna på att bolagets kunder i allt större utsträckning köper billigare produkter, vilka har sämre marginaler.

Q3-2020_Earnings Presentation_9.jpg

Intels omkostnader har också ökat under året, i takt med att företaget skalar upp satsningar på tillverkning på 10 och 7 nanometer. En granskning av bolagets olika divisioner visar att tidigare trender håller i sig, med en generell nedgång i majoriteten av grupperna. Även datacenter-divisionen, som typiskt varit den snabbast ökande divisionen på senare år, ser en försämring om 17 procent mot föregående kvartal och 8 procent ned ställt mot Q3 2019.

Intels förklaring till de försämrade datacenter-siffrorna är dels att beställningar från enterprise- och statliga organisationer sjunkit som resultat av COVID-19-pandemin, och dels högre kostnader som utveckling och tillverkning av 5G-kretsar på 10 nanometer medfört. Intels konsumentdivision Client Computing uppvisar marginellt bättre resultat, vilket landar i 1 procent bättre än Q3 2019 och 4 procent bättre än föregående kvartal.

Q3-2020_Earnings Presentation_11.jpg

En närmare granskning av just konsumentintäkterna visar att Intels intäkter relaterade till stationära PC-komponenter och datorer försämrats, medan intäkterna från bärbara datorer ökat. Trots ökningen i försäljning av bärbara datorer har även detta skett med sämre marginaler, då kunder även här i stor utsträckning köpt produkter i ett billigare prissegment. Den värsta försämringen har dock skett inom divisionen för uppkopplade prylar (Internet of Things), där intäkterna sjunker med hela 33 procent. Här anges både COVID-19 och USA:s exportrestriktioner som orsaker.

Slutligen visar Intels division för minneskretsar (Non-Volatile Memory Solutions) en försämring med 11 procent ställt mot Q3 2019. Resultatet talar sitt tydliga språk om varför Intel nyligen meddelade att företaget säljer av teknik, produkter och även fabriker för tillverkning av NAND-minneskretsar till SK Hynix. Tekniken som används i SSD-lagring har visat svag tillväxt i flera års tid, och den negativa utvecklingen i år var sannolikt det som fick bägaren att rinna över för Intel. Bolaget behåller dock minnesteknik i Optane-familjen.

Som helhet har Intel sett till enbart siffror haft ett väldigt lönsamt Q3 2020, men de negativa trenderna i nästan samtliga divisioner och ett flertal försenade tekniker skvallrar om att kommande kvartal blir svåra för bolaget. Produkter på 10 nanometer har först under hösten 2020 börjat leta sig ut till kunder i större kvantiteter, och Intels 7 nanometer befinner sig fortfarande på horisonten.

På processorsidan tampas Intel med ett allt mer konkurrenskraftigt AMD i flertalet produkttyper och divisioner, och på grafiksidan ska bolaget ta sig an etablerade jättarna AMD och Nvidia. Med grafikarkitekturen Xe tar Intel sikte på allt från bärbara och stationära datorer i konsumentsegmentet till högpresterande system i enterprise och superdatorer. Tiden får utvisa hur Q3 2021 ser ut för Intels del.

Läs mer om kvartalsrapporter: