Taiwan genomgår en extrem period av torka, och utlyser nu beredskapsgraden "red alert" till följd av sinande grundvattenreserver. Trots tidigare uttalanden från myndigheter om att reserver ska ha varit tillräckliga för att försörja landet till maj införs nu fler restriktioner. För att spara på det vatten som finns reduceras nu vattentillgången till bland annat två viktiga företagsområden i Taichung med 15 procent från 6 april.

Både TSMC och Micron har tillverkning i det påverkade området, och är helt beroende av stora mängder vatten genom flera moment. Vattenbrist hotar därmed förvärra en redan hårt pressad situation där global brist på komponenter och kretsar redan är ett faktum.

TSMC meddelar dock i ett uttalande till Bloomberg att de nya restriktionerna inte saktar ned tillverkningen i nuläget. De kör redan tankbilar med vatten till sina anläggningar för att hålla uppe produktionstakten, och ämnar öka på det för att kompensera för ransoneringen. Micron har avstått från närmare kommentarer, men säger att företaget just nu är i en "tyst period".

Vanligtvis fylls vattennivåer på under den regnperiod som börjar under första halvan av sommaren och krisen bör därmed lätta inom några månader. Med redan rådande kretsbrist finns kan dock även mindre fördröjningar eller minskade produktionstakter innebära stora konsekvenser för marknaden totalt.