Det har sannolikt inte undgått någon att telekomjätten Huawei varit fångad i en stormvind de senaste åren, där svartlistning från USA resulterat i att bolagets framstående telefonsegment tappat fotfästet utanför hemlandet Kina. I Sverige har Huawei främst placerats i strålkastarljuset efter diskussioner om utbyggnaden av det svenska 5G-nätet, där det kinesiska bolagets produkter för detta pekats ut som säkerhetsrisk av Försvarsmakten och Säkerhetspolisen.

Till följd av detta har Post- och telestyrelsen (PTS) beslutat att operatörer som köpt delar av de 5G-frekvensbanden inte får använda Huawei-utrustning. I slutet av juni slog Förvaltningsrätten i Stockholm fast att detta beslut är det rätta, men av förklarliga skäl är Huawei inte nöjda med att portningen cementeras. Företaget väljer nu att överklaga.

Sedan förvaltningsrätten meddelade dom har vi övervägt hur vi på bästa sätt kan fortsätta att tillvarata Huaweis rättigheter på den svenska marknaden. Vi har nu landat i slutsatsen att ett överklagade är rätt väg framåt och att en högre instans bör pröva dessa principiellt viktiga frågor. Under tiden den juridiska processen fortgår fortsätter vi arbetet tillsammans med våra kunder och partners för att bygga det digitala Sverige – Kenneth Fredriksen, Nordenchef för Huawei

I det pressmeddelande som utannonserar det överklagade beslutet, förklarar bolagets Nordenchef Kenneth Fredriksen att de kommer att fortsätta arbeta för att "bygga det digitala Sverige", vilket antyder en optimism om att åter få en plats på den svenska marknaden. Bakomliggande anledning till överklagan är enligt Huawei att analysen bakom Förvaltningsrättens beslut inte stämmer och inte heller tar hänsyn till Huaweis alla resonemang, men också att förbudet är oförenligt med EU-rätten.

Därmed flyttas ärendet till Kammarrätten och det återstår att se om utfallet blir detsamma. Kammarrätten är den andra instansen av tre, där den förlorande parten således har möjlighet att överklaga en sista gång till Högsta förvaltningsdomstolen. Huawei kommer senast den 30 september att presentera underlag för omprövningen, som därefter kan inledas.

Läs mer om säkerhet och IT-politik: