År 2017 införde den dåvarande regeringen vad som av många beskrivs som en skattebefrielse på serverhallars elförbrukning. Syftet bakom var att locka teknikjättar till Sverige, varav aktörer som Microsoft och Facebook hoppat på tåget. Reglerna har på senare tid stött på hård kritik, något som förvärrats i samband med de i skrivande stund skenande elpriserna.

Nu stämmer internetleverantören Bahnhof in i kören. I en debattartikel på Dagens Industri skriver Bahnhofs VD Jon Karlung att reglerna är "riggade" för att gynna amerikanska teknikjättar, och att svenska aktörer har svårt att uppfylla kriterierna för att få samma skattereduktioner. En del i detta är att ett företag måste förbruka minst 0,1 megawatt, 100 kilowatt, för att få ta del av skattereduktionen.

Visserligen kan enskilda svenska aktörer förbruka 100 kilowatt, men många uppges istället stöta på problem då de hyr ur plats för utrustning i datahallar. Det här kallas colocation och bolag som tillhandahåller detta får inte ta del av några skattelättnader, då de inte äger utrustningen som är energiförbrukare.

Vidare pekar Karlung på miljöaspekten, där reglerna inte ska ta hänsyn till hur elen produceras. Som exempel tar han upp det egna bolaget Bahnhof som driver "gröna datacenter" där överskottsvärmen återvinns och effektkraven uppnås, men ändå inte får skattelättnader.

Microsoft öppnar miljövänliga datacenter i Gävle

När han tar upp exempel på en teknikjätte riktas udden mot Microsoft, som nyligen öppnade ett datacenter i Sandviken och vars nettoförbrukning uppgår till 1 220 megawatt. Det ska motsvara hälften av effekten från Forsmarks kärnkraftverk, något teknikjätten får "skattefritt". Han jämför också den behövda strömtillförseln med Jädraåsens vindkraftspark, tre mil från datacentret i Sandviken, som med sina 66 vindkraftverk, 175 meter höga, levererar en effekt om 200 megawatt eller en knappt tiondel av behovet hos Microsofts datacenter.

Microsoft själva menar att de använder hållbar energi, men där menar Karlung att det är sanning med modifikation. Samtidigt som Microsoft nyttjar energi från hållbara källor behöver andra delar av samhället importera smutsig el, exempelvis sådan producerad med kolkraft i Polen. Samtidigt som priserna på el skenar för vanliga hushåll har teknikjättarna de senaste fem åren fått 1,25 miljarder i skattelättnader, och har även under rådande omständigheter reducerad skatt.

Jon Karlung kommenterar också argumentet om teknikjättarnas datacenter ger massvis av arbetstillfällen, något som han menar inte stämmer i Sverige. Förvisso krävs mycket arbetskraft för att bygga själva datacentren, men därefter krävs inte mycket fysiskt underhåll och utveckling av tjänster flyttar utomlands. Med detta konstaterar han att jobben blir fler, men utomlands.

Avslutningsvis medger Karlung att han vid införandet av skattereduktionen välkomnade lagen, men att den slagit fel, inte gynnar svenska aktörer och därmed bör slopas.