För närvarande ligger två lagstiftningsförslag på EU:s bord. De två förslagen Digital Service Act (DSA) och Digital Markets Act (DMA) ska bland annat ersätta det 20 år gamla e-handelsdirektivet, reglera stora teknikbolag och plattformar som just nu inte omfattas av lagen.

Under torsdagen röstades DSA igenom med bred majoritet i EU-parlamentet. Förslaget syftar till att öka transparensen för användare gällande hur spårning och plattformars algoritmer fungerar och omfattar lagstiftning kring riktad marknadsföring. Ursprungligen var DSA tänkt att förbjuda all riktad marknadsföring, något som under förhandlingar reducerats. Istället för ett totalt förbud begränsas riktade annonser baserade på känslig information likt sexualitet eller religion. Därtill stärks även regler gällande marknadsföring riktad mot barn och unga.

Utöver det fokuserar en del av DSA även på att bolag likt Meta, Google och Twitter ska ta större ansvar för vad som publiceras på bolagens plattformar. Till skillnad från digitala nyhetstidningar och liknande har sociala plattformar ingen ansvarig utgivare. Med DSA blir de trots det skyldiga att agera på och ta bort innehåll som klassas som olagligt, samt arbeta förebyggande för att hålla sina plattformar fria från innehållet. Om detta inte följs riskeras böter på upp till sex procent av bolagets omsättning.

Trots ett ja från EU-parlamentet kvarstår fler instanser, där nästa steg är ett godkännande från EU-kommissionen. Skulle de anta förslaget kan lagarna komma att träda i kraft redan år 2023.

Läs mer om IT-politik: