Valves portabla Steam Deck är trots sitt utseende i grund och botten en dator snarare än en spelkonsol. Enheten är utrustad med både skräddarsydd mjuk- och hårdvara och Valve är i allmänhet öppna med att användare är fria att på egen risk skruva på båda delar själva. Det finns bland annat möjlighet att köpa reservdelar och byta SSD-enhet.

För bytet av just SSD finns dock strikta rekommendationer om att hålla sig till originaldelens formfaktor 2230, även om andra enheter passar i M.2-uttaget. Det hindrade dock inte en kanadensisk moddare från att prova på att byta den mot en enhet i mer vanligt förekommande formfaktor 2242 och publicera resultatet på Twitter.

Den nya lagringsenheten uppges där fungera som tänkt och passa i utrymmet, med undantag för att en värmeledande kudde fick flyttas samt att en värmespridare skiftas något. Det dröjde dock inte länge innan moddarens ingrepp mötte på kritik från Valve, i form av en varning från en av Steam Decks utvecklare.

Han avråder starkt från att både byte till SSD i fel storlek och flytt av kylanordningar. Detta då majoriteten av 2242-enheter drar mer ström och blir betydligt varmare än vad Steam Deck är designad att klara av. Även om det vid första anblick ser ut att fungera menar han att det kan innebära betydligt kortare livslängd för enheten.