Recensenter som tittat närmare på Intels instegsgrafikkort Arc A380 är eniga om att mjukvarubiten är det stora problemet, där vare sig grundläggande eller mer avancerade funktioner är utan brister. Det mesta pekar mot att Arc "Alchemist" rullar ut globalt i augusti och september, men det osannolikt att Intel då hunnit rätta till alla problem. Nu rapporterar Igor Wallossek från Igor's Lab att det inte är det enda orosmolnet på Intels Arc-himmel.

Wallossek frågar runt bland sina branschkällor för att få en inblick i hur Intel planerar att orkestrera lanseringen, samt hur partnertillverkare tänker kring den nya hårdvaran. Sedan lanseringen av Arc A380 har kinesiska tillverkaren Gunnir idel stått i rampljuset, till synes som ensam tillverkare. I veckan stod klart att Asrock gör Gunnir sällskap, men enligt Wallossek råder stor tveksamhet bland andra partnertillverkare.

Enligt uppgift är orsakerna till detta flera, där en stor del är de uppenbara riskerna med att satsa på obeprövad teknik. För att nå affärsmässigt gångbara marginaler måste produkterna framställas och säljas i stora volymer, vilket inte går att garantera. Ett närliggande problem är att marknaden efter flera år av skriande efterfrågan börjar bli mättad, men tillverkare och återförsäljare sitter för närvarande på mängder av tillverkade AMD- och Nvidia-modeller. Att producera eller köpa in ytterligare modeller är därför riskabelt.

Nvidia och AMD är inte rädda för att lägga pengar emellan för att vissa grafikkort ska kunna säljas till utsatt pris, eller för att vara flexibla för att kunna garantera prissättning mot andra aktörer. Enligt Wallossek är prisgaranti något som Intel inte ägnar sig åt. Därtill har rivalerna mer fördelaktiga avtal att erbjuda sina partner vid returärenden. Intel uppmanar dessutom att tillverkare i första hand säljer till OEM-datortillverkare, vilket ger sämre marginaler än som lösa komponenter.

At least one of the big board partners has even stopped the production of Intel cards completely (“due to quality concerns“), as I could find out yesterday and today. Which brings us back to pulling the symbolic plug. If this proves to be true across the board and continues even further, Intel will have a real problem and would have to live off its own, self-produced reference cards for the time being. – Igor Wallossek

Den svidande kritik som teknikpublikationer riktat mot Intel Arc "Alchemist" återfinns även på tillverkarsidan. Wallossek rapporterar att det åtminstone finns en stor partnertillverkare som blåst av produktionen av Intel-grafikkort med hänvisning till bristande kvalitet. Visar det sig att detta är en inställning hos fler tillverkare är det osannolikt att Intel lyckas få till en bred utrullning av Arc A770 och A750, särskilt som bolaget tydligt förklarat att referenskorten endast släpps i begränsad upplaga.