EU-kommissionen misstänker att Alphabet, Apple och Meta inte följer reglerna om sund konkurrens satta i rättsakten om digitala marknader. Därför har de nu öppnat upp fem separata utredningar i bolagen för att se över om ändringarna de gjort stämmer överens med EU-reglerna.

Vi är inte övertygade om att lösningarna från Alphabet, Apple och Meta respekterar deras förpliktelser för ett mer rättvist och öppnare digitalt rum för europeiska medborgare och företag. – Thierry Breton, EU-kommissionär.

Apple och Alphabet misstänks fortfarande favorisera sina egna tjänster och applikationer i App Store och Google Play. Google misstänkts även favorisera egna tjänster i sin sökmotor. Apple ska även granskas över att de lägger avgifter på utvecklare till applikationer som laddas ner utanför App Store. Kritiker tycker att bolagen försöker göra det svårare för konkurrenter att etablera sig på plattformarna.

Meta ska utredas för deras "betala eller samtycka"-modell för Facebook och Instagram då du måste betala för att inte bli spårad av tjänsterna och slippa riktad reklam. Metas kritiker menar på att betaltjänsten inte erbjuder något riktigt alternativ till att inte bli spårad. Bolaget har även föreslagit att sänka månadsavgiften för tjänsten i hopp om att nöja kommissionen.

Möjliga straff

EU-kommissionen planerar att avsluta utredningarna inom 12 månader. Om kommissionens bedömning efter utredningarna är att någon av teknikbolagen strider mot EU-lagarna kommer de bli tvungna att betala böter som motsvarar 10 procent av deras årliga globala intäkter. Vid "repeterade överträdelser" kan straffet höjas till 20 procent.