Ett operativsystem är det som ligger till grund för all teknik sedan 1956 då GM-NAA I/O sjösattes för IBM 704-datorn. Windows, Mac OS och Linux är idag de tre dominerande operativsystemen för datorer och servrar. Den mobila sidan ser Android respektive IOS totalt dominera marknadsandelarna.

Såväl historiskt och på uppsegling finns dock fullskaliga alternativ. Det är också ämnet för veckans quiz, där du får möjligheten att visa dina kunskaper på ämnet!