Webserver på ESP8622 för att läsa temperaturgraf..

Permalänk
Medlem

Webserver på ESP8622 för att läsa temperaturgraf..

Jag har ett ESP8622 Wemos D1 Mini. På denna sitter en DHT22 fukt/temperatursensor.
Datan från denna loggas och ska presenteras i en graf enligt denna guide: https://circuits4you.com/2019/01/25/esp8266-dht11-humidity-te...

Allt är fixat fram till när jag försöker komma åt webservern.

Det står
Connected to WiFi
IP address: 192.168.1.178
HTTP server started
i serial monitor fram tills jag försöker ansluta till webservern, då spammas följande:

Connected to WiFi
IP address: 192.168.1.178
HTTP server started

--------------- CUT HERE FOR EXCEPTION DECODER ---------------

Exception (3):
epc1=0x4000bf64 epc2=0x00000000 epc3=0x00000000 excvaddr=0x4023dc81 depc=0x00000000

>>>stack>>>

ctx: cont
sp: 3ffffd00 end: 3fffffc0 offset: 0190
3ffffe90: 00000001 3ffee3c4 4023dc81 40205c0f
3ffffea0: 3ffefab8 00000001 3ffef8b4 402031e6
3ffffeb0: 3fffff00 3fffff10 80fffef0 40201b8c
3ffffec0: 00000001 40208994 3ffffef0 40208962
3ffffed0: 3fffff10 3ffee3e0 3ffef8b4 401000e1
3ffffee0: 3ffef8b4 3ffee3e0 3ffef8b4 40201bc4
3ffffef0: 3ffe0000 3fff0000 80000001 80fe84ec
3fffff00: 3ffef8b4 3ffee3e0 3ffee3a0 402033d2
3fffff10: 0000002f 80000000 81ff0100 0000008f
3fffff20: 80005054 7f91c51e 40100200 00001210
3fffff30: 3ffee3e0 00000000 00000001 00000001
3fffff40: 00000001 3ffef8b4 3ffee3a0 3ffee578
3fffff50: 00000001 3ffee3c4 3ffee3a0 3ffee578
3fffff60: 00000001 3ffee3c4 3ffee3a0 4020366b
3fffff70: 00000000 00000000 00001388 80efef00
3fffff80: 00000000 00000000 00000001 40100170
3fffff90: 3fffdad0 00000000 3ffee538 4020370c
3fffffa0: 3fffdad0 00000000 3ffee538 40206b94
3fffffb0: feefeffe feefeffe 3ffe84ec 40100c55
<<<stack<<<

--------------- CUT HERE FOR EXCEPTION DECODER ---------------

ets Jan 8 2013,rst cause:2, boot mode:(3,6)

load 0x4010f000, len 3664, room 16
tail 0
chksum 0xee
csum 0xee
v39c79d9b
~ld

Dold text

Efter att ha kört en exception decoder blir jag inte mer förstående:

Exception 3: LoadStoreError: Processor internal physical address or data error during load or store
PC: 0x4000bf64
EXCVADDR: 0x4023dc81

Decoding stack results
0x40205c0f: String::String(char const*) at C:\Users\slang\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.7.2\cores\esp8266\WString.cpp line 34
0x402031e6: handleRoot() at C:\Users\slang\Desktop\datalogger\datalogger/datalogger.ino line 33
0x40201b8c: esp8266webserver::FunctionRequestHandler ::handle(esp8266webserver::ESP8266WebServerTemplate &, HTTPMethod, String) at C:\Users\slang\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.7.2\libraries\ESP8266WebServer\src/detail/RequestHandlersImpl.h line 42
0x40208994: esp8266webserver::FunctionRequestHandler ::canHandle(HTTPMethod, String) at C:\Users\slang\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.7.2\libraries\ESP8266WebServer\src/detail/RequestHandlersImpl.h line 28
0x40208962: std::_Function_handler ::_M_invoke(std::_Any_data const&) at c:\users\slang\appdata\local\arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\2.5.0-4-b40a506\xtensa-lx106-elf\include\c++\4.8.2/functional line 2073
0x401000e1: std::function ::operator()() const at c:\users\slang\appdata\local\arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\2.5.0-4-b40a506\xtensa-lx106-elf\include\c++\4.8.2/functional line 2465
0x40201bc4: esp8266webserver::FunctionRequestHandler ::handle(esp8266webserver::ESP8266WebServerTemplate &, HTTPMethod, String) at C:\Users\slang\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.7.2\libraries\ESP8266WebServer\src/detail/RequestHandlersImpl.h line 49
0x402033d2: esp8266webserver::ESP8266WebServerTemplate ::_handleRequest() at C:\Users\slang\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.7.2\libraries\ESP8266WebServer\src/ESP8266WebServer-impl.h line 681
0x40100200: millis() at C:\Users\slang\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.7.2\cores\esp8266\core_esp8266_wiring.cpp line 185
0x4020366b: esp8266webserver::ESP8266WebServerTemplate ::handleClient() at C:\Users\slang\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.7.2\libraries\ESP8266WebServer\src/ESP8266WebServer-impl.h line 340
0x40100170: ets_post(uint8, ETSSignal, ETSParam) at C:\Users\slang\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.7.2\cores\esp8266\core_esp8266_main.cpp line 177
0x4020370c: loop() at C:\Users\slang\Desktop\datalogger\datalogger/datalogger.ino line 107
0x40206b94: loop_wrapper() at C:\Users\slang\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.7.2\cores\esp8266\core_esp8266_main.cpp line 197

Dold text
Permalänk
Medlem

Ser inte din kod, så svårt att veta om du glömt något.
Har du skrivit in korrekt ssid och lösenord?

Permalänk
Medlem

Såg iof att den loggat på wifi i loggen.

Hur mycket minne har din esp8266? Skilljer det mot den dem använder?

Permalänk
Medlem

Ett annat alternativ är att använda den tillsammans med Home Assistant i ditt nätverk. Då kan du skapa graferna via Home Assistant och köra ESPHome på din ESP8266. Nackdelen är att du behöver t.ex. en raspberry pi för Home Assistant.

https://esphome.io/components/sensor/dht.html?highlight=dht11

Både din länk och min länk nämner "pull up resistor". Jag tolkar det som att ifall man inte fått den monterad på kretskort där motståndet redan finns så måste man själv koppla in det.

Permalänk
Medlem
Skrivet av ronnylov:

Ett annat alternativ är att använda den tillsammans med Home Assistant i ditt nätverk. Då kan du skapa graferna via Home Assistant och köra ESPHome på din ESP8266. Nackdelen är att du behöver t.ex. en raspberry pi för Home Assistant.

https://esphome.io/components/sensor/dht.html?highlight=dht11

Både din länk och min länk nämner "pull up resistor". Jag tolkar det som att ifall man inte fått den monterad på kretskort där motståndet redan finns så måste man själv koppla in det.

Sitter en resistor på 8,8kOhm mellan 3,3v och D4 (som sensors data sitter på.
Gav upp och löste det med blynk istället!