Sedan återintroduktionen på konsumentmarknaden för nästan tre år sedan har VR vuxit snabbt och blivit ett område flera stora aktörer gett sig in på. Ännu har dock inte tekniken fått det genomslag många hoppats på och utvecklingen har gått relativt sakta framåt.

Den populäraste plattformen för att spela i VR på PC är Steam, vilken även varje månad presenterar hårdvarustatistik. UploadVR har sammanställt statistiken från 2018 och resultaten visar att antalet användare med VR-headset fördubblats under året, från cirka 0,4 till 0,8 procent. Nämnvärt är att Steams statistik baseras på frivilliga undersökningar och representerar därför inte samtliga användare

SteamHWSurvey2018Chart6.png

Andel användare med VR-headset. Källa: UploadVR.

Sammanställningen visar även att Oculus Rift genomgående varit det mest populära VR-headsetet bland Steams användare, tätt efterföljt av HTC Vive. Steam går inte ut med några konkreta siffror, men Valve har tidigare sagt att VR växer snabbt på plattformen och i juli 2018 berättade de att antalet aktiva VR-användare ökat med 160 procent jämfört med föregående år.

Under 2018 rapporterades det även att Valve själva var på väg att ge sig in på området med ett eget VR-headset. Detta efter att bilder hittat ut på webben, som sades visa en Valve-tillverkad enhet. Det är ännu okänt om detta stämmer då Valve inte kommenterat på uppgifterna.