Sverige var först ut i världen med att sjösätta kommersiella 4G-mobilnät. Även med 3G var Sverige ett ledande land gällande täckning av befolkningen. Med 5G ser det mörkare ut då en redan sen tilldelning av frekvensutrymme för tekniken försenas av säkerhetspolitiska skäl.

Post- och Telestyrelsen (PTS) skulle ursprungligen tilldela frekvensutrymme för 5G-nät under första kvartalet år 2020. Detta avsåg frekvensbanden 2,3 och 3,5 GHz där 5G i så kallad Sub-6 GHz ska tillämpas. Nu meddelar PTS att tilldelningen skjuts på framtiden då en justering av lagen om elektronisk kommunikation (LEK) ställer nya krav på 5G-nätverken.

Den 14 oktober meddelade regeringen ett förslag till revidering av LEK som ska ge myndigheterna Säkerhetspolisen (SÄPO) och Försvarsmakten i uppgift att granska leverantörer av utrustning till 5G-näten. Orsaken till den reviderade lagen är att utländska aktörer som anses representera ett säkerhetspolitiskt hot ska kunna stängas ute från 5G-utbyggnaden.

Även om det inte specifikt anges i förslaget antas syftet med den reviderade LEK-lagen vara att stänga ute kinesiska aktörer som bedömts representera ett säkerhetspolitiskt hot. Då kinesiska Huawei varit den enskilt största leverantören av nätverksutrustning till svenska telekomoperatörer under 4G-generationen innebär den reviderade lagen i praktiken att Huawei står i skottgluggen.

PTS meddelar i sitt pressmeddelande att myndigheten för samtal med SÄPO och Försvarsmakten angående att anpassa auktionsförfarandet för 5G-frekvenserna så att det följer riktlinjerna i LEK gällande användning av radiosändare.

Ändringarna av LEK avses träda i kraft 1 januari 2020, och PTS förhoppning är att tilldelningen av 5G-frekvenser ska ske så snart som möjligt efter detta.

Relaterade nyheter: