Det samtal dit bland annat Intels VD Pat Gelsinger bjöds in hölls digitalt under måndagen. Bland de deltagande fanns bland annat representanter från Dell, Micron, HP, TSMC, Samsung och Googles moderbolag Alphabet samt ett antal aktörer från fordonsindustrin.

Today I received a letter from 23 senators, bipartisan and 42 House members, Republican and Democrat, supporting the chips for America program – USA:s president, Joe Biden

Biden-administrationen har sedan tidigare uttryckt en önskan att investera 50 miljarder dollar på att återuppta en större produktion av kretsar i USA. Under samtalet meddelade Biden att det nu finns ett starkt blocköverskridande stöd för satsningen och att kretsbristen är en mycket högt prioriterad fråga. Det fördes även diskussioner kring hur en sådan investering bör fördelas och vilka industrier som ska prioriteras.

Det är fortfarande lång väg kvar innan officiellt beslutsfattande i frågan, men både Intel och TSMC uttalar sig positivt kring expansion av tillverkning i USA. Till Reuters berättar Intels VD Pat Gelsinger att företaget vill börja producera åt fordonsindustrin snarast möjligast. De har redan påbörjat samtal med kretsutvecklare om att starta produktion i Intels fabriker, vilket rimmar väl med Intels nya satsning på kontraktstillverkning. Intels förhoppning är att påbörja produktion redan inom ett halvår.

Även TSMC uttrycker önskan om samarbete. I ett uttalande till Bloomberg säger ansvariga att de känner sig säkra på att deras avancerade fabriksplaner i delstaten Arizona står inför ett framgångsrikt partnerskap med amerikanska staten.

Alla är dock inte lika optimistiska, bland annat David Somo från On Semiconductor är skeptisk. Han menar att kostnaderna för att bygga upp hela produktionsledet på en och samma plats gör det omöjligt. En del av problematiken ligger i de extremt långa produktionsleden. Produktionen av en enda krets kan involvera tusentals steg och där kretsen skickas runt till flera olika länder för de olika stegen där även förpackningsprocessen har ett eget produktionsled.

Simply throwing money at this does not solve the problem. It is a more complex problem – E. Jan Vardaman, VD och grundare av Techsearch International

Somo får medhåll från Techsearch Internationals grundare E. Jan Vardaman som vill belysa situationens komplexitet. Han anser att pengar inte är den ensamma lösningen på problemet. Biden-administrationen kan därmed trots stöd internt stå inför en svår balansgång, med olika krav från flera delar av industrin.

Läs mer om kretsbristen: