Smarta hem-marknaden är i dagsläget en rörig blandning av flera olika tekniker där varje tillverkare har en egen proprietär lösning och det är bristande kompatibilitet mellan produkter. Det går till viss del att komma runt med hjälp av bryggor som Google Home, Alexa eller hubbar likt Athom Homey och Hubitat Elevation. En högre grad hemautomation kräver allt som oftast förkunskaper och eget fixande om användare inte håller sig inom samma ekosystem.

För att tackla problemet startades 2019 projektet "Project Connected Home over IP" (CHIP) av Zigbee Alliance med stöd av bland annat teknikjättarna Amazon, Apple och Google, vilka slagit sig samman för att utveckla ett nytt anslutningsprotokoll för att öka just kompatibilitet mellan enheter. Efter en längre period släpper arbetsgruppen med en presentation på Youtube, där det bland annat framgår att produkter kompatibla med CHIP kan leta sig ut på marknaden redan under sista kvartalet 2021.

CHIP ska använda sig av Internetprotokoll (IP) med en kombination av Wifi, Bluetooth LE och Ipv6-baserade protokollet "Thread" för kommunikation och installation. I sin senaste presentation är de dock noga med att påpeka vikten vid att skilja mellan ett nätverksprotokoll och ett applikationsskikt.

Zigbee-pyramid.png

Nätverksprotokoll som exempelvis Wifi låter enheter ansluta mot varandra, men inte nödvändigtvis förstå varandra. Där går istället applikationsskiktet in och översätter informationen. Det är där CHIP ska förbättra kompatibiliteten, genom att bli ett gemensamt "språk" för alla enheter.

"The first specification release of the planned protocol will complement existing technologies such as Wi-Fi, Thread, BLE, and Working Group members encourage device manufacturers to continue innovating using technologies available today." – Zigbee Alliance

Enheter som sänder över 433 Mhz-bandet eller Z-Wave faller inte riktigt under CHIP, åtminstone inte i dess första utförande, delvis på grund av att de sänder på helt andra frekvenser. På sin webbsida uppmuntras dock fortsatt utveckling med andra tekniker, och Zigbee Alliance Zigbee-teknik fortsätter sin utveckling vid sidan om CHIP. I nuläget har över 170 stora aktörer anslutit sig till projektet, bland dem IKEA, Signify, SmartThings och Samsung.

Tror du på CHIP som nästa smarta hem-standard?