Sedan Nintendo Switch lanserades 2017 har användare rapporterat om problem med kontrollernas styrspakar. Efter en tids spelande är problem med så kallad drift inte helt ovanligt, det vill säga när styrspakarna registrerar rörelse utan interaktion. Berörda användare får sina Switch-kontroller ersatta av Nintendo, som är medvetna om problemet och säger att det handlar om ett designproblem som inte går att göra något åt.

Företaget Gulikit anser att det visst är möjligt och släpper nu helt sonika nya joysticks till Switch-kontrollen som eliminerar drift-problem. Gulikits spakar använder sig utav en annan teknik som minskar risken för slitage. Med hjälp utav vad som kallas halleffektsensor, som bland annat används av kontroller till Sega Saturn och Dreamcast, läses spakarnas rörelser med hjälp utav magneter. På så vis är det inga rörliga delar som gnids mot varandra och slits ut, vilket är problemet med Nintendos egna spakar till Switch.

Utöver att Gulikits spakar minskar risken för trasiga Switch-kontroller erbjuder spakarna ytterligare fördelar. Bland annat är de mer energieffektiva, närmare bestämt 50 procent jämfört med originalspakarna, vilket förlänger spelsessioner. Specifikt hur mycket extra speltid spelare kan få ut är dock oklart. Vidare ska det vara lättare att ersätta toppen på spaken samt ge högre precision.

Ersättningsspakarna säljs för ungefär 30 USD via Amazon och medföljer gör två spakar, skruvar samt verktyg som behövs för att ersätta originalspakarna. Gulikits spakar är kompatibla med samtliga versioner av Nintendo Switch, det vill säga vanliga Switch, Switch Lite samt Switch OLED.

Ersätter du spakarna själv bryter du mot garantin och har inte längre ha möjlighet att reparera kontrollerna via Nintendos officiella kanaler, men efter Gulikit-spakarna är på plats bör problemet med drift inte längre uppstå. Individer som tyckt till om spakarna via Amazon ser ut att vara nöjda med resultatet, men vissa påpekar att avsaknad av gummiring kring spaken kan leda till att damm och annat mindre skräp kan ta sig in i konsolen.