Efter en lång tid av rekordvinster, lavinartad ökning av efterfrågan och en expansionstakt som inte hinner med så har Samsung och andra minnesjättar som SK Hynix och Micron investerat stora belopp i en allt snabbare expansion. Vissa orosmoln har dock funnits på horisonten, där efterfrågan kanske inte ökar i den takt tillverkare tidigare spått.

Nu rapporterar Bloomberg att Samsung väntar en ökning av efterfrågan för DRAM och NAND-minnen på knappt 20 respektive 30 procent under 2019. Detta kan jämföras med den tidigare prognosen om ökningar med 20 respektive 40 procent. Samsung själva ger inga raka besked, utan menar att företaget anpassar produktionen efter rådande marknadsförhållanden.

Enligt branschkällor agerar dock Samsung snabbt och tydligt på prognoserna, då bolaget har som ambition att hålla tillgången stram. Följaktligen sägs Samsung skära i expansionsplanerna för nästkommande år, då bolaget tycks fokusera primärt på höga marginaler snarare än ökad omsättning och större marknadsandel.

If Samsung does cut its DRAM bit growth, it shows the company is happy with the current oligopoly market structure. [...] It prefers keeping supply tight and prices high, rather than taking market share and risking lower prices, therefore chances for DRAM prices to stay strong is higher.

Analytikern Anthea Lai på Bloomberg hävdar att ett sådant tilltag tyder på att Samsung eftersträvar en marknad där tillgången och delvis priserna styrs av de tre stora jättarna. För Samsung är kretstillverkningen den största och mest vinstbringande delen av bolagets verksamhet, med intäkter omkring 275 miljarder kronor under 2017.