Artikeln uppdaterades den 20 augusti med nya resultat som ersätter de från 2018.

För att göra översikten mer rimlig har tabellerna avgränsats till en för företag som omsätter över cirka 2 miljarder, och en för de som omsätter mindre än så. Observera att företag märkta med en asterisk efter namnet inte har ett tillgängligt bokslut för 2019 och därför har deras siffror för 2018 använts istället.

Många av bolagen i listan är aktiva i flera länder men siffrorna avser endast bolagens svenska verksamhet.

Till synes är de stora aktörerna numera ganska välmående och gör någon form av vinst. Mediamarkt är det största undantaget i kartläggningen och gör ett resultat om minus 347 miljoner kronor. Elgiganten gör skäl för sitt namn och är obönhörligen den största aktören med nästan 13 miljarder kronor i omsättning.

Det ska tilläggas till listan ovan att uppskattningsvis 5 procent av Dustins omsättning går via Dustin Home, resterande 95 procent är företagsförsäljning. Detta förhållande är i grova drag omvänt för resterande återförsäljare.

Uppdatering: Netonnet har nu levererat siffror för 2019 och ser en hälsosam omsättningsökning om cirka 200 miljoner samtidigt som resultatet ökat från 26 till hela 45 miljoner. Mediamarkt å sin sida tappar cirka 300 miljoner kronor i omsättning men gör 10 miljoner kronor bättre resultat.

Bland de mer specialiserade och mindre återförsäljare är Webhallen störst men under 2018 var deras resultat av mindre lyckad karaktär. Även CDON och Komplett har det något kämpigt. På grön kvist finner sig Inet och Kjell & Company.

Gemensamt för nästan samtliga återförsäljare i båda graferna är att de alla upplever tillväxt jämfört med föregående period. Undantagen är Webhallen och Komplett som båda ingår i Komplett Group där bolagen ser en, om än knappt märkbar, minskning mot föregående period.

Uppdatering: Med facit i form av 2019 års siffror kan vi se att CDON har sjunkit drastiskt från 1,6 till 1,1 miljarder kronor i omsättning mellan 2018 och 2019. Å andra sidan har de lyckats plåstra om det blödande såret och fått ner förlustresultatet från -35 till endast -1 miljoner kronor. Kjell & Company går som tåget och är närmar sig Webhallens storleksmässigt. Resultatet hamnade dock på blygsamma -1 miljon kronor.

Webhallen i sin tur har vänt de senaste årens förlustresultat till ett positivt för 2019 samtidigt som de också ökar omsättningen nämnvärt och bryter genom 2-miljarder-barriären. Kompletts svenska verksamhet ökar några få miljoner i omsättning men lyckas också täppa till det negativa resultat och går nästan jämnt ut.

Några butiker som saknas i denna sammanställning är danska Computer Salg och Proshop då dessa inte presenterar siffror för den svenska marknaden i dagsläget. Direktköp från Amazons utländska filialer beräknas uppgå till cirka 200 miljoner kronor för jämförelse.

Förvånas du av resultatet eller såg listan ut som väntat? Dela gärna dina tankar i forumet. Vi tar dessutom gärna emot feedback på den här typen av bevakning av aktörer på den svenska marknaden, är det intressant eller ska vi hålla oss till att bevaka prylarna snarare än företagen?