Under år 2017 framkom att Apple medvetet gör telefoner långsammare över tid, något företaget först förnekade men sedan påstod gjordes för att bevara batteritid som också försämras över tid. Kontroversen som uppstod runt detta fick smeknamnet "batterygate" och ledde även till en rättsprocess mot Apple i USA, där företaget i mars år 2020 dömdes att betala skadestånd om 500 miljoner USD, med ytterligare 113 miljoner USD i november månad.

Apples rättsliga bekymmer är inte över då en europeisk sammanslagning av advokatgrupper kallad Euroconsumers nu drar företaget inför rätta över samma "batterygate"-kontrovers, rapporterar CNN Business. Gruppen menar att rättsprocessen täcker in över 2 miljoner telefoner av modellerna Iphone 6, 6 Plus, 6S och 6S Plus som använts och drabbats av problemet sedan det uppdagades, och representerar klienter i Belgien, Spanien, Portugal och Italien.

We're being asked to be treated with the same fairness and respect as US consumers. Consumers are increasingly upset by products wearing out too quickly, the iPhone 6 models being a very concrete example of that. Consumers don't accept this kind of behavior anymore. Not only does it cause frustration and financial harm, from an environmental point of view it is also utterly irresponsible.– Els Bruggeman, Euroconsumers

Enligt Els Bruggeman, ansvarig för juridisk policy och genomdrivande av denna inom Euroconsumers, vill gruppen uppnå samma rättvisa för representerade klienter som de amerikanska rättsfallen uppnått. Gruppen söker ersättning på 60 euro per representerad klient, vilket kan komma att kosta Apple 180 miljoner euro eller cirka 1,85 miljarder kronor. Euroconsumers uppger att gruppen försökt nå överenskommelse med Apple utanför rättssalen utan framgång.

I svar på det nya rättsfallet menar Apple att företaget aldrig har och skulle aldrig medvetet försämra produkter eller förkorta deras livslängd med målet att tvinga kunder att uppgradera till ny hårdvara. Euroconsumers har redan lämnat in stämningsansökan i Belgien och Spanien, och väntas göra detsamma i Italien och Portugal under kommande veckor.

Har du råkat ut för Iphone-telefoner som får märkbart sämre prestanda över tid? Vad tänker du om Apples argument om att prestanda försämras för att bibehålla god batteritid?