Maskininlärning och artificiell intelligens (AI) har enorma användningsområden och i nyhetsflödet syns allt från ett fotorealistiskt miljöbyte i Grand Theft Auto V, till röstcensur i realtid. Att ta stöd från AI för att hitta optimala sätt att transportera eller utforma produkter förekommer också och nu når Google ett stort framsteg på kretsfronten.

Enligt rykten tillverkar Google en egen systemkrets för nästa generations Pixel-telefoner, men företaget skapar också kretsar för särskilda serverapplikationer. Kretsen "Argos" är ett exempel som skräddarsytts för att komprimera video, medan bolaget tagit fram egna Tensor Processing Unit-kretsar (TPU) för just AI-beräkningar. I skapandet av nästa generations TPU lyckas AI nu prestera bättre och betydligt snabbare än människor som tar sig an samma uppgift.

Den del av kretsdesignen där dator slår människa kallas floorplanning och handlar om var delarna i en krets bör placeras för bästa energieffektivitet och minsta möjliga fördröjning. Google uppger att processen i vanliga fall kräver månader av hårt arbete, men AI kan nu ta fram ett likvärdigt eller bättre resultat på under sex timmar. I likhet med många AI-processer handlar det om att systemet testar en uppsjö av olika lösningar och poängsätter dessa, där längd på ledningsbanor och strömförbrukning är exempel på bedömningspunkter i det specifika fallet.

Google AI.PNG

Bildkälla: Nature

Framsteget beskrivs i detalj i en artikel publicerad i tidskriften Nature och i en suddig bild visas en jämförelse mellan kretsar skapade för hand och med AI. Bildtexten förklarar att sistnämnda använder omkring 3 procent kortare ledningsbanor och utvecklingstiden sex timmar, istället för ett flertal veckor. För Google är milstolpen kanske extra stor, eftersom resultatet kommer att användas för en verklig produkt – som i sin tur alltså används för AI-beräkningar.

Källa: Nature via The Verge