Webbläsare är ett kritiskt verktyg för de flesta som använder en dator, telefon eller annan motsvarande enhet som ansluts mot internet. Det har med åren blivit en marknad dominerad av ett fåtal stora aktörer, där topp tre för närvarande består av Google, Apple och Microsoft med webbläsarna Chrome, Safari och Edge. Därefter följer Mozilla med Firefox och norska Opera, där den sistnämnda endast har några få procent av marknaden.

Nu riktar Mozilla skarp kritik mot de tre jättarnas strategier, som de menar ägnar sig åt metoder som utplånar all konkurrens på marknaden. Det kommer bolaget fram till i en färsk rapport titulerad "Five Walled Gardens: Why Browsers are Essential to the Internet and How Operating Systems are Holding Them Back", som undersöker webbläsarvanor hos internetanvändare i flera delar av världen.

Datan är insamlad med hjälp av webbaserade panelundersökningar i sex olika länder. Alla deltagare är över 18 år, men i övrigt har undersökningen strävat efter ett urval som är representativt för populationen. För regionerna Indien och Kenya uppges unga personer vara överrepresenterade i statistiken. För samtliga regioner uppger minst 70 procent av användarna att de vet hur de installerar en webbläsare på både datorer och telefoner.

sdfsdfsgwe.png

Den siffran går ned när användare tillfrågas om de vet hur de ändrar inställningarna för standardwebbläsare. Ännu färre uppger att de faktiskt byter standardwebbläsare – trots att merparten vet hur de installerar en webbläsare. Rapporten utforskar flera aspekter av användares vanor, men återkommer flera gånger till att användare helt enkelt ser det som besvärligt.

sdsd.png

Skälen till varför det är svårt varierar. Vissa tycker att det är svårt att förstå hur, eller pekar på krångliga inställningar. Andra menar att det är så pass smidigt att hålla sig inom en tillverkares ekosystem att bytet inte känns tillräckligt värdefullt i relation till tiden det skulle ta att exempelvis föra över inloggningsuppgifter, bokmärken och liknande.

De tre mest populära webbläsarna har en viktig faktor gemensamt – samtliga är det förinställda alternativet för ett större operativsystem. Microsoft var bland de första att göra det när de redan för mer än 20 år sedan kombinerade Windows och Internet Explorer, även om det nu är Edge som sällskapar operativsystemet. Google gör detsamma med Android och Chrome, medan Apple prioriterar Safari till både IOS och Mac OS.

Att många användare presenteras med en förvald webbläsare i viktiga operativsystem, som i vissa fall beskrivs medvetet försvåra eller rent av låsa användaren till det valet, menar Mozillas rapport är en stor del av problematiken. Vid flera tillfällen riktas kritik mot teknikjättarna, som beskrivs ha utnyttjat sina dominerande ställningar och plattformar för att gynna sina specifika webbläsare på bekostnad av konkurrensen. Det menas ha gått så långt att användare inte längre har särskilt mycket val – bland annat är flera populära alternativ baserade på samma motor.

Competition in browsers and browser engines is needed to advance innovation, performance, speed, privacy, and security. Effective competition requires multiple stakeholders to counter the power of a small number of giants and prevent them from dictating the future of the internet for all of us. – Mozilla

Någon konkret lösning på problemet presenteras inte. I rapportens slutsats framgår att Mozilla arbetar på att ta fram förslag kring hur mjukvara kan designas för att främja valfrihet. Därtill uppmanas politiker, myndigheter och världens stormakter att ta problematiken på allvar, och fortsätta både stifta lagar samt agera på de som finns för att fortsätta främja konkurrens.