Under hösten har Microsoft rullat ut ett antal nya funktioner till Windows 11, däribland flikar till Utforskaren, tillägg till aktivitetsfältet och ett nytt Fokus-läge. Samtliga har innan skarp lansering testats av användare i de olika Windows Insider-programmen, där aktiviteten inte stannat av och fler funktioner är i omlopp.

Ett av de senaste tilläggen är ett nytt inbyggt verktyg för skärminspelning, något som saknas i nuläget. Microsoft har visserligen ett verktyg genom Xbox Game Bar, men det kräver dels att funktionen är aktiverad, dels är funktionen begränsad till inspelning av allt som sker på skärmen. För den som vill kunna spela in enskilda fönster eller av andra skäl inte vill aktivera Xbox Game Bar är det därmed mjukvara från tredjepartsutvecklare som gäller.

Det nya verktyget är en vidareutveckling av det existerande verktyget för skärmklipp, som bestyckas med förmågan att spela in vad som försiggår på skärmen. Detta kan göras i fullskärm, men det går också att välja ut ett mindre område eller specifikt fönster.

ST_LaunchScreen.webp

För närvarande är funktionen endast tillgänglig för de som deltar i Windows Insiders "Dev Channel" och rullas ut med löpande schema. Microsoft varnar även för att funktionen fortfarande är experimentell och bland annat har vissa problem med responstid vid uppstart.

Läs mer om Windows 11: