Efter återkommande förseningar lanserade Intel sin Arc-familj av grafikkort riktade mot konsumenter, där de i första hand tog sikte på mellanklassen med Arc A770 och A750. De baseras båda på arkitekturen Xe HPG, High Performance Gaming, och är den första av flera planerade generationer med fantasyosande kodnamn.

Intel-Arc-2024-1.jpg

Nu publicerar Youtube-kanalen Redgamingtech vad som uppges vara Intels produktplaner för Arc, som sträcker sig hela vägen till tredje kvartalet 2024. Värt att anmärka på är att färdplanen som visas är utdaterad och att datumen för vissa grafikkort kan ha flyttats. Ett kvitto på detta är ACM SKU3, som sannolikt är Arc A550, som enligt produktplanerna skulle ha lanserats tillsammans med Arc A770 (SKU1) och A750 (SKU2). Av allt att döma stämmer botten av hierarkin, där SKU6 och SKU7 sannolikt är Arc A380 respektive A310.

Till slutet av sista kvartalet 2023 återfinns SKU4 och SKU5 som mellanmodeller i Intels uppställning av grafikkort. Båda modellers TDP anges till 150 W och likaså är minneskonfigurationen identisk – 6 GB med en effektiv klockfrekvens om 16 000 MHz. Parat med en högst trolig minnesbuss på 192 bitar ger detta en teoretisk bandbredd om 192 GB/s. Det som skiljer duon åt är troligtvis antalet beräkningsenheter.

En intressant nyhet som nämns för första gången är Alchemist+, som av namnet av döma blir en refresh av dagens generation. Intressant nog lämnas Intels toppskikt oberört och toppen görs av ACM+ G21, som intar en prestandaklass mellan Arc A550 (SKU3) och SKU4. I botten återfinns ACM+ G20, som ersätter Arc A380 och A310.

Avslutningsvis framgår att Intels riktiga nästa generation, kodnamn "Battlemage", ska se dagens ljus i början av 2024. Först under andra kvartalet talas det om Early Enabling, vilket troligen är att grafikkretsarna börjar skickas ut till partnertillverkare inför en fullskalig konsumentlansering. Under andra kvartalet ska det första grafikkortet lanseras och har beteckningen BMG G10, där bokstäverna är en förkortning för "Battlemage". Detta följs kort därefter upp av BMG G21.

Intel-Arc-2024-2.jpg

Intel "Battlemage" ska baseras på arkitekturen Xe 2 HPG och kommer som väntat med en lång rad förbättringar. Bland dessa nämns en ny minnesdel med kompression, förbättrad ray tracing och maskininlärning (ML) vid rendering, och kanske främst generella förbättringar med arkitekturen. Hur stor skillnad detta gör återstår att se, men då Xe HPG är Intels första försök på gaming-segmentet finns troligen mycket att hämta.

I en intervju från december 2022 talade grafikchefen Raja Koduri om Intels satsning på grafikkort, där han konstaterade att toppskiktet (från AMD och Nvidia, reds. anm.) inte har någon gräns sett till effektförbrukning. Det är ingenting han vänder sig emot, däremot menar han att Intels fokus är på cirka 200–225 W som han menar är en sweet-spot för de flesta konsumenterna. Detta är också den nivå som anges för "Battlemage".

Intel Arc: Kodnamn för fyra generationer

Kodnamn

Lansering

Alchemist

Q3 2022*

Battlemage

Q1–Q2 2024

Celestial

Senare

Druid

Ännu senare

* Intel Arc A380 lanserades tidigare medan en internationell lansering dröjde till tredje kvartalet.

Det är åter värt att påpeka att det handlar om äldre produktplaner som av allt att döma är från hösten förra året. Vissa detaljer kan således ha förändrats, då inte minst "Battlemage" som Intel på ryktesväg har hårdvaruproblem med. När Intel först gick ut med framtida kodnamn för Arc var det dock många som räknade med en lansering av Battlemage år 2023, vilket gör det möjligt att eventuella problem är inräknade i planerna.

Källa: Videocardz