När coronapandemin slog till växlade många arbetsplatser om till arbete hemifrån, i syfte att minska smittspridning. Inte långt därefter blev det tydligt att distans- och hybridarbete är här för att stanna, trots grönt ljus för att lämna hemmakontoret. Nu ska Arbetsmiljöverket inspektera 2 000 arbetsgivare för att undersöka och förebygga riskerna med digitala arbetssätt.

Malin Cato, projektledare för inspektionsinsatsen, förklarar att det fortfarande finns förhållandevis lite kunskap om hur digitalt arbete påverkar människor långsiktigt. Samtidigt inför många arbetsplatser ny teknik och nya arbetssätt, utan att faktiskt utvärdera behov och eventuella risker. I takt med att digitalisering blir en större del av arbetslivet riskerar även gränserna mellan arbete och fritid att suddas ut, samtidigt som fler upplever att krav på effektivitet och kontroll ökar.

Anställda som ägnar en stor del av sin arbetstid åt digitala system, eller har flera verktyg att hantera samtidigt kan risken för teknikstress, överbelastning och utmattning av hjärnan öka. Därför behöver det bli en naturlig del av de risker som undersöks, bedöms och åtgärdas i det systematiska arbetsmiljöarbetet. – Malin Cato, projektledare för Arbetsmiljöverkets inspektionsinsats

Projektet är del av EU-kampanjen "Friska arbetsplatser i ett digitalt arbetsliv", där Sveriges tema år 2023 är digitala arbetssätt. Genom att inspektera olika arbetsplatser inom branscher som reklam, datorprogrammering och finans vill Arbetsmiljöverket uppmana arbetsgivare att uppmärksamma hur både gamla och nya digitala arbetssätt påverkar arbetsmiljö och fysisk såväl som psykisk hälsa.